Aktiv forvaltning er en kapitalforvaltningsavtale vi tilbyr våre aller største kunder. DNB Asset Management gis fullmakt til å forvalte kundens midler etter klart avgrensede rammer. Med denne tjenesten vil kunden selv stå som eier av verdipapirene i porteføljen.
Aktiv forvaltning er en konsesjonsbelagt tjeneste hvor forvalteren gis fullmakt til å forvalte kundens midler innenfor et nøye definert investeringsmandat.
 
Aktiv forvaltning tilrettelagt for deg
Ved etablering av nye investeringsmandater legges det stor vekt på strategisk rådgivning slik at mandatet er mest mulig tilpasset kundens preferanser rundt risiko og forventet avkastning. Aktiv forvaltning innebærer full frihet til å avtale et investeringsmandat som er skreddersydd for hver enkelt kunde. Kunden mottar løpende rapportering og individuell oppfølging som sikrer oversikt over porteføljens utvikling.
 
Ta kontakt med en av våre rådgivere på 815 21 111 (08-16) eller send oss en e-post.

Se også: fond for bedrifter