Markedssyn september - Keep Calm and Carry on

forstrrelsesglass

Veksten i økonomien er svak og risikobildet forverret, hvilket trekker oss i mer forsiktig retning. Samtidig kan det også gå bra. USA kan få en handelsavtale med Kina, og Storbritannia kan få en avtale med EU. Skjer det, er det mer verdi i aksjer enn i renteplasseringer, derfor holder vi aksjer på nøytral vekt i markedssynet. 

Den feite mannen synger fortsatt

Trumps tirader koster. I juli eskalerte han handelskonflikten med Kina. Siden er det barbert bort noen milliarder i aksjemarkedet. Investorene har søkt trygge havner; prisen på statsobligasjoner, japanske Yen, Sveitserfranc og gull har skutt i været. 

Kina på sin side har så langt vist tilbakeholdenhet, men fredag 24. august svarte de med tariff på import av amerikansk olje. Trump svarte på tiltale med å øke tariffen på kinesiske varer ytterligere. Da dette pågikk falt det amerikanske aksjemarkedet nær tre prosent. Det skjer ikke så ofte. 

Nå ser pipa ut til å ha fått en annen lyd. På G7-møtet i helgen ytret Trump vilje til forhandlinger med Iran, tonet ned sannsynligheten for en handelskonflikt med EU, skrøt av sine kinesiske motparter og sa at forhandlingene går bra! Snakk om helomvending. Kjenner Trump noen som sitter lastet med aksjer? 

You got to know when to hold them, and know when to fold them

Trumps strategi har så langt ikke betalt seg. Kinas motsvar har vært moderate, men målrettede, for å koste politisk. Den vedvarende konflikten har etterhvert smittet over på næringslivet; sentimentet er svakt, handelen avtar og investeringsviljen svikter. 

Sannsynligheten for en resesjon har økt, hvilket er dårlig nytt for en amerikansk president som ønsker gjenvalg. Det illustreres godt i Trumps popularitetsmålinger, som nå har svingt fra pluss til kraftig minus. 

Dette gir håp for fremtiden for oss som tror på Adam Smiths usynlige hånd. Trumps egeninteresse taler nå for å kaste kortene før bløffen avsløres, og forsøke å få på plass en avtale som kan selges som en seier på hjemmebane. 

trumps popularitet

Sentralbanker til punpene

Svak vekst og politisk risiko bekymrer også sentralbankene, og styringsrentene er på vei ned. Både amerikanske Federal Reserve og den europeiske sentralbanken indikerer ytterligere rentekutt i høst. Sistnevnte vil også lansere nye obligasjonskjøp i markedet, såkalte kvantitative lettelser. 

I tillegg til økt risikoaversjon, er det nok et moment som har bidratt til å løfte prisen på lavrisikopapirer i rentemarkedet. Investorene posisjonerer seg for ytterligere rentekutt. Pengepolitikken virker allerede før obligasjonskjøpene er et faktum. 

Markedsrentene har derfor falt kraftig. Det er en utfordring for investorer som nå søker trygge alternativer. Renten på en tysk statsobligasjon med 30 års løpetid er minus 0,17 prosent. Investorer er altså villig til å tape penger, hvert år, i 30 år, fremfor å investere i andre alternativer. 

Dette er langt fra unikt for tyske statspapirer. Globalt har nesten 30 prosent av alle obligasjoner med lav risiko nå negativ rente! Mye skal gå galt dersom dette er det beste investeringsalternativet det neste året. 


renter

For tidlig å svartmale

Tungsinnet har senket seg blant investorene, og konsensus er nå dystre vekstprognoser og frykt for kraftig børsfall. Globalt er vekstraten på vei ned, dersom hersker ingen tvil. Men hvor ille det blir er avhengig av flere faktorer. Det er ikke gitt at alt som kan gå galt, går galt og med verst tenkelige utfall: 

  1. Det kan også gå bra. Det kan ikke utelukkes at fornuften seirer; at handelskrigen ikke eskalerer eller at det ikke blir noen hard Brexit.

  2. Pengepolitikken er støttende for risikotagning; renten er kuttet i flere land, og retorikken fra både Federal Reserve og ECB tyder på mer stimuli i løpet av høsten. 

  3. Tjenestenæringen og husholdningene, den største andelen av økonomien, holder fortsatt koken. Fremtidstroen og konsumet holder seg, takket være sunnere balanser og vekst i disponibel inntekt. 

  4. Rentene har falt ekstremt mye på kort tid, og den relative verdsettelsen taler i favør av aksjer dersom veksten ikke knekker. Rentefallet bidrar til at risikopremien i aksjer har steget, og er nå på nivå med historisk gjennomsnitt på fem prosent. 

equity 
Beholder aksjer på nøytral

Vi mener det er gode grunner til å beholde roen, «keep calm and carry on», inntil retningen blir tydeligere. Det er mulig ting skal bli verre før de blir bedre. Positive overraskelser er også mulig. Fasiten får vi i løpet av høsten. I mellomtiden beholder vi en nøytral andel aksjer i porteføljene. 

Innad i aksjeporteføljen har vi solgt overvekten i energi, norske aksjer og fremvoksende markeder. Til gjengjeld har vi kjøpt oss opp til nøytral i amerikanske aksjer. I sum gjør dette aksjeporteføljen mer defensiv, og mindre utsatt dersom volatiliteten stiger.