Markedssyn mars - Bjørnen sover, bjørnen sover.....

graf gr

Ved inngangen til mars holder vi på en moderat overvekt i aksjer, en undervekt i globale obligasjoner og en syklisk tilt i eksponeringen. Makrobildet er relativt uendret siden forrige markedssyn, men vi ser tegn til at Kina stimulerer gjennom kredittkanalen. I tillegg har vi fått ytterligere bekreftelse på at sentralbankene er lydhøre for negativ vekstutvikling ved at de kommuniserer saktere innstrammingen i pengepolitikken enn de gjorde i 2018.

Aktivaallokering mellom renter og aksjer

I oktober i fjor tok vi aksjer opp til overvekt. Bakgrunnen for det var at vi vurderte prisingen å være fornuftig etter to runder med merkbare korreksjoner og en tro på at den globale veksten ikke skulle bli så svak som det markedet priset inn.

 

Sammenlignet med oktober er aksjemarkedet omtrent på samme nivå, og i enkelte regioner lavere, eksempelvis her hjemme i Norge.

Se forvalterne diskutere markedssynet

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.
» Les mer