Markedssyn desember: Fortsatt saft i sitronen

forstrrelsesglass

Det var riktig vurdert av oss å ta aksjer til overvekt ved inngangen til november. Vi tror fremdeles vi kan skvise saft ut av aksjemarkedet og opprettholder en overvekt for desember.

Aksjemarkedet har steget med omtrent tre prosent i norske kroner i løpet av november, så foreløpig var det rett beslutning å ta aksjer til overvekt ved inngangen til november. 

 

Vi velger å opprettholde overvekten inn i desember fordi vi mener at argumentene fremdeles holder stand. Konkret betyr det blant annet at vi vurderer den politiske situasjonen med handelskrig og Brexit til å bli bedre enn tidligere fryktet.

» Hør podkast om markedssynet

Akkurat nå er det mer som taler for enn mot aksjer

Vekstimpulsene er positive på marginen, sentralbankene sier de skal fortsette å stimulere og inntjeningstallene for tredje kvartal har kommet inn tilfredsstillende. Premien for å ta risiko i aksjemarkedet relativt til rentemarkedet er dessuten høy: Altså har vi et «hunt for yield» argument i favør aksjer. 

 

Vi tar ut aksjeovervekten ved å benytte om lag 1/3 av risikorammen. Vi har en klar syklisk innretning i aksjeporteføljen ved å eie aksjer i sektorer som finans, industri, materialer og syklisk konsum. I rentebenet i porteføljen foretrekker vi fortsatt kort fremfor lang durasjon samtidig som vi er overvektet norsk/nordisk high yield. 


Vil vårt syn på markedene holde seg en tid framover?

Står argumentene for aksjeovervekten seg en stund framover? Det mener vi de gjør. 


Overnevnte argumentasjon, kombinert med at rentene har falt til ultralave nivåer, er sterke punkter for å opprettholde overvekten en stund. La oss utdype hver av disse faktorene:


Den politiske risikoen er dempet

Å hive risiko inn og ut av en portefølje basert på Trumps twitter-meldingen er neppe en god investeringsfilosofi. Heldigvis er det heller ikke slik vi gjør det. Samtidig må vi ta hensyn til at Trump utsatte den planlagte tolløkningen i oktober og vurderer å droppe den varslede i desember. 

 

Vår vurdering er at Trump kommer til å bli mer samarbeidsvillig jo nærmere vi rykker det neste presidentvalget i november 2020. Meningsmålingene viser at han trenger all den drahjelpen han kan, for disse målingene er ingen lystig lesing for Trump-leieren. 

 

Trumps signering av senatets lovforslag om en årlig vurdering av Hongkongs uavhengighet ble naturligvis ikke tatt godt i mot av Beijing. Samtidig tror vi ikke det vil hindre et noe gunstigere klima de to stormaktene i mellom framover. 

 

Når det gjelder Brexit mener vi  at sjansene for et brudd uten avtale med EU har blittsvært lite sannsynlig.

 

Sentralbankene gjør mange tiltak som stimulerer

Stimulansen fra sentralbankene er fortsatt klar, både hva gjelder styringsrenter (korte renter), og kvantitative lettelser (lange renter). De gjør i tillegg utradisjonelle tiltak som ECBs ekstraordinære billige lån til banknæringen. 

 

Dette gjelder ikke bare vestlige sentralbanker, også sentralbanken i Kina har nylig kuttet styringsrenten for første gang på fire år. 

 

Nye tegn til vekst i industrisektoren

Industrisektoren har vært det sorte fåret i verdensøkonomien i mange måneder. Vi ser det både i tillitsindekser og i faktisk industriproduksjonsvekst. 

 

Nå ser vi imidlertid at innkjøpssjefsindeksene for industrien faktisk har steget de siste fire månedene, og oppgangen er bredt fordelt på verdensregionene. Vår vurdering er at industrisentimentet i stor grad blir dratt ned av handelskrigen mellom USA og Kina. En gunstigere utvikling her tror vi kan gi videre bedring i industrisentimentet. 

 

For øvrig er det fortsatt bra driv i amerikansk privat konsum og boligmarked – førstnevnte utgjør om lag 70 prosent av amerikansk BNP. 

 

Tallene fra USA har vært bedre enn ventet

Riktignok har ikke inntjeningstallene for tredje kvartal vært særlig gode, men for den amerikanske indeksen og bjellesauen S&P500 har tallene vært bedre enn ventet. Alt i alt vurderer vi derfor at inntjeningsutviklingen ikke er svak nok til å endre vårt positive aksjesyn.  

 

Rentene er ultralave

Rentene er historisk lave. Eksempelvis har 10 års amerikansk statsrente falt fra 3,2 prosent til nå 1,7 prosent på ett år. Med så lave renter fremstår aksjemarkedet som et mer attraktivt alternativ for investorer, se graf nedenfor.  


Så hva tror vi om rentene framover?

Når rentenivået er så lavt som det er, er mulighetene for videre rentenedgang selvsagt begrenset. Og selv om vi ikke ser for oss en markant renteoppgang med det første, er utfallsrommet for renten asymmetrisk; muligheten for oppgang er større enn for nedgang. 

 

Dette – kombinert med vår preferanse om å eie korte fremfor langsiktige rentepapirer – er grunn til at vi er undervektet globale « investment grade»-obligasjoner men overvektet tilsvarende norske obligasjoner. Ellers er vi overvektet « High Yield»-obligasjoner, i hovedsak norsk og nordisk High Yield. Dette fordi at vi mener det er riktig å høste den høye risikopremien i dette markedet relativt til investment grade markedet, all den tid vi ikke ser for oss en  stor misligholdsoppgang i High Yield markedet.  

 


matrise

Skrevet av: Shakeb Syed, porteføljeforvalter i DNB Asset Management