Disposisjonsfullmakt

gammelt ektepar holder hender
I ulike livsfaser kan det oppstå behov for å få hjelp. En disponent kan hjelpe til med betalinger, regninger, utskrifter og lignende.

Hvordan bli disponent på konto?

Kontoeier kan selv registrere disponent i nettbanken. Disponenten må være registrert og legitimert i DNB før disposisjonsfullmakten registreres i nettbanken eller sendes til oss i posten.

Uten nettbank
For kunder uten nettbank benyttes skjema og sendes til oss per post. Skjemaet signeres av kontoeier selv og bevitnes av to myndige personer. Vitnene kan ikke være ektefelle/samboer, foreldre til eller barn/barnebarn av disponent. Det vil ta 1 - 2 uker før disponent er registrert på konto.

Å være en god hjelper

Er du en av de som hjelper eldre med nettbank? Kanskje moren din eller faren din er svaksynt eller synes PC er litt vanskelig? Ved å være disponent på konto kan du hjelpe til fra din egen nettbank. Du kan holde oversikt og betale regninger fra kontoer du disponerer.

En disponent vil få tilgang til å betale fra kontoen og se bevegelser også for tiden før fullmakten ble registrert.

Husk at disponenten må være kunde i DNB. Er du ikke kunde hos oss?  

BankID er personlig

Selv om de fleste har gode hensikter kan en hjelper i noen tilfeller skape trøbbel for personen som skal hjelpes. For det ikke alle er like klar over, er hvor privat BankID er. BankID er elektronisk legitimasjon og signatur, som å vise passet eller signere med penn.

Det skal derfor ikke overlates eller oppgis til andre, hverken banken, ektefelle, eller andre. Ved behov for hjelp med BankID, passord og kodebrikke må eier selv ta kontakt med oss. Her kan vi ikke bistå om andre i familien ringer på vegne av.

Tips

Bankkort til disponent

Ønsker du å bistå med handling på butikken? Da kan det være greit å ha et kort i eget navn på kontoen du disponerer. Kort kan bestilles i kontoeiers nettbank i menyvalget Dagligbank og lån - Bestille kort.

Dersom kontoeier ikke benytter nettbank kan dere kontakte oss på tlf. 915 04800. Ved bestilling av kort og andre produkter kan vi dessverre ikke bistå om andre i familien ringer på vegne av kontoeier.

AvtaleGiro - enkel regningsbetaling

Med AvtaleGiro sørger vi for at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Bruk av AvtaleGiro forutsetter at betalingsmottaker tilbyr tjenesten.

AvtaleGiro meldes inn i nettbanken i menyvalget Dagligbank og lån - AvtaleGiro og eFaktura. Alternativt kan dere kontakte oss på tlf. 915 04800 så sender vi dere skjema for opprettelse.

Bank uten internett

Vi forstår at det kan være utfordrende for enkelte kunder med stadig flere digitale tjenester. Vi har også banktjenester som ikke krever internett.

» Les mer om Bank uten internett

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og dine personlige interesser dersom du ikke blir i stand til dette selv i fremtiden. Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål. Det er viktig at fullmakten er tilpasset din situasjon og dine ønsker, samt at den følger kravene til innhold og utforming.

Det finnes mye nyttig informasjon om dette på Statsforvalteren sine nettsider. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i dette. For at fremtidsfullmakten skal gjøres gjeldende for økonomiske forhold i DNB må den stadfestes av Statsforvalteren. 

» Les mer på statsforvalteren.no