Bli aksjehandelskunde med eller uten Aksjesparekonto?

Aksjehandel med Aksjesparekonto (ASK)
Fordeler med Aksjesparekonto
  • Utsatt skatt på gevinst  ved salg av børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond innenfor EU/EØS.
  • Skatt betaler du først når du tar penger ut av aksjesparekontoen.
  • Aksjer notert utenfor EU/EØS kan ikke handles via aksjesparekonto.
 
Ordinær Aksjehandel (VPS-konto)
  • For deg som ønsker å handle unoterte aksjer (NOTC eller Euronext Growth*), børsnoterte aksjer utenfor EU eller EØS, derivater og ETN. 

*tidligere Merkur Market