Kritisk sykdom

Kvinne og mann holder rundt hverandre p bryggekanten

En alvorlig sykdom kan endre livssituasjonen dramatisk, og da er økonomiske bekymringer det siste man ønsker å tenke på. Med forsikring for kritisk sykdom får du en økonomisk trygghet i en vanskelig periode.
 

Med forsikringen får du:

 • Erstatning i form av en skattefri engangsutbetaling
 • Mulighet til å jobbe mindre og få tid til restitusjon ved en alvorlig sykdom
 • Bestemme selv om erstaningen skal brukes på behandling, redusert arbeidstid, tid til restitusjon eller behandling på privatklinikk
 

Om forsikringen Kritisk sykdom

 • Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 16 og 58 år
 • Forsikringen gjelder til du har fylt 67 år
 • Erstatningen utbetales når diagnosen er stilt og all relevant informasjon er sendt inn 

Viktig å vite

 • Du velger selv forsikringssum mellom 100 000 kroner og 750 000 kroner
 • Ønsker du en høyere forsikringssum kan du søke om det. Maks forsikringssum er tre ganger årslønn, men begrenset opptil 30 G
 • Den som er forsikret må være i live 30 dager etter at diagnosen er stilt 
 • Pengene utbetales selv om du blir helt frisk etter sykdommen
 

Eksempler på noen av sykdommene som dekkes av forsikringen

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Hjerneslag
 • Multippel sklerose (MS)
 • Nyresvikt 
Dette er bare noen eksempler på sykdommer. Se vilkår for komplett oversikt over sykdommer som dekkes. 

Vilkår

» Vilkår Kritisk sykdom
 

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Se også: Behandlingsforsikring, Livsforsikring, Uføreforsikring