Kritisk sykdom

Livsforsikringskalkulator

Kritisk sykdom gir deg en engangsutbetaling dersom du skulle bli alvorlig syk. Du får en rask tilførsel av penger ved sykdommens inntreden. Utbetalingen gir deg større økonomisk frihet til å bruke kreftene riktig.

Utbetaling disponerer du fritt

Her er noen eksempler:

 

 • Dekke tapt arbeidsinntekt
 • Redusere arbeidstid
 • Kjøp av behandling på privatklinikk eller i utlandet
 • Alternativ tilleggsbehandling
 • Forlengelse av permisjonen etter en sykdomsperiode
 • Gi dine nærmeste anledning til å ta seg fri for å gi deg ekstra omsorg
 • Helsebringende ferie for deg selv og familie
 • Nedbetale gjeld

Priseksempel:

Mann 30 år
Forsikringssum 500 000 kroner
Årlig pris 1 322 kroner

Kvinne 30 år
Forsikringssum 500 000 kroner
Årlig pris 1 322 kroner

For å beregne pris - prøv vår kalkulator

Hva dekkes:

Du kan selv bestemme forsikringssum mellom 100 000 og 700 000 kroner. Valgt forsikringssum påvirker årlig pris. Forsikringen kommer til utbetaling dersom du får stilt en diagnose for en av sykdommene nevnt under:

 

 • Kreft
 • Hjerneslag
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose
 • Større organtransplantasjoner
 • Hjerteinfarkt
 • Hjernesvulst
 • Varige tverrsnittslammelser som følge av sykdom eller ulykke
 • Blindhet som følge av akutt sykdom eller ulykke
 • Døvhet som følge av akutt sykdom eller ulykke
 • HIV/AIDS smitte som følge av blod-overføring eller yrke
 • Koronar bypassoperasjon
 • Tap av taleevne som følge av sykdom eller ulykke

Se også: Uføreforsikring, Forsikring ved død, Trygg Fremtid, Barne- og Ungdomsforsikring, gratis spedbarnforsikring

 
Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800
Ved skade ring 04818
Fra utlandet ring
(+47 915) 04818

Skademeldinger og skjemaer

Spørsmål og svar

Mer opplysninger om forsikring Kritisk sykdom

Produktark
Vilkår

Bestem forsikringssum selv

Hvor mye du ønsker å forsikre deg for bestemmer du selv.

En årslønn kan være et godt anslag for hvor stor dekningen bør være.