Uføreforsikring

Kvinne og mann holder rundt hverandre p bryggekanten

Visste du at din inntekt kan bli halvert dersom du skulle bli ufør? 
Trygg din økonomisk fremtid hvis du skulle bli ufør. Dette er din viktigste forsikring!

Dette får du med uføreforsikring fra DNB

 • Uføreforsikring gir deg økonomisk trygghet dersom du blir langvarig syk eller utsettes for en ulykke
 • Ingen gradering på utbetaling. 50 % uførehet = 100 % utbetaling
 • Velg mellom månedlig utbetalinger, engangssum eller begge deler
 

Uføreforsikring

Ved langvarig sykmelding på grunn av sykdom eller ulykke reduseres inntekten kraftig. En uføreforsikring gir økonomisk trygghet slik at du kan opprettholde samme levestandard som du har i dag.  
 • Kan kjøpes mellom 16 - 60 år 
 • Månedlig utbetaling 
 • Full uførepensjon fra 50 % arbeidsuførhet
 • Mange uførepensjoner utbetales kun ut fra prosentvis uføregrad  
 • Opphører senest ved 67 år 
 • Krever egenerklæring om helse
Trygghet for inntekt med uførepensjon
De fleste baserer utgiftene sine på en fast inntekt. Faller man utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller en ulykke, vil man ikke lenger få den samme lønnen hver måned.
Hvor mye kan du forsikre deg for?
Du kan selv velge forsikringssum mellom 20 000 og 100 000 kroner årlig. Ønskes høyere forsikringssum, kan dette avtales spesielt.
Vi anbefaler ikke uførepensjon dersom du:
 • Tjener mindre enn 300 000 kroner i året
 • Er student eller uføretrygdet
 • Er under 16 eller over 49 år

Uførekapital

Ved varig arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke, blir inntekten kraftig redusert. En uføreforsikring gir kunden trygghet for inntekt og økonomisk ro.  
 • Kan kjøpes mellom 16 - 58 år 
 • Hele forsikringssummen utbetales ved minst 50 % varig arbeidsuførhet 
 • Utbetalingen er skattefri 
 • Opphører ved fylte 60 år 
Økonomisk trygghet med Uførekapita
En god forsikring ved varig arbeidsuførhet kan gi trygghet og handlefrihet i en ny tilværelse. 
Du bestemmer selv hva utbetalingen benyttes til, for eksempel:  
 • Nedbetaling av gjeld 
 • Helsebringende aktiviteter 
 • Tilpasning av bolig 
 • Senke de månedlige utgiftene


Hvor mye kan jeg forsikre meg for?
Du kan selv velge forsikringssum mellom 100 000 og 1 250 000 kroner. Dersom du ønsker høyere sum tilbyr vi inntil 3 ganger årslønn mot økonomiske opplysninger, men aldri høyere enn 40G.

Vilkår Uføreforsikring

» Personforsikring
 

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Se også: Livsforsikring, Kritisk sykdom, Ulykkesforsikring