Uføreforsikring

Livsforsikringskalkulator

Visste du at din inntekt kan bli halvert dersom du skulle bli ufør? Ulykke og sykdom i ung alder kan i verste fall gjøre deg til minstepensjonist. Trygg din økonomiske fremtid hvis du skulle bli ufør. Dette er din viktigste forsikring!

Utbetalingen disponerer du fritt

Her er noen eksempler:


  • Bidrag til å opprettholde din egen levestandard
  • Din families evne til å betjene lån og beholde bolig når inntektene reduseres
  • Betaling av utgifter til medisiner og behandling
  • Din ektefelle/samboers mulighet for å jobbe mindre i en vanskelig periode

Priseksempel:

Mann 30 år, årsinntekt 350 000 kroner
Forsikringssum:
Uførerente 120 000 kroner, altså månedlig 10 000 kroner.
Årlig pris 5 452 kroner

Kvinne 30 år, årsinntekt 300 000 kroner
Forsikringssum:
Uførerente 84.000 kroner, altså månedlig 7 000 kroner
Årlig pris 6 058 kroner

For å beregne nøyaktig pris - prøv vår kalkulator

Hva dekkes?

Uførerente til 67 år
Utbetales månedlig dersom du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder (karenstid). Utbetalingen starter fra karenstidens utløp, og så lenge du er minst 50 prosent arbeidsufør.

Uførerenten utbetales i henhold til uføregrad, 50 prosent - 100 prosent. Forsikringen opphører senest ved fylte 67 år.

Premiefritak

Innebærer at vi betaler forsikringen for deg dersom du blir minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Premiefritaket innvilges fra karenstidens utløp og så lenge du er minst 50 prosent arbeidsufør.

Merk! Premiefritaket vil automatisk også gjelde Forsikring ved død og Kritisk sykdom hvis du ønsker å kjøpe en av disse, eller har disse fra før.

Se også: Forsikring ved død, Kritisk sykdom, Trygg Fremtid, Barne- og Ungdomsforsikring, Gratis spedbarnsforsikring

Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800
Ved skade ring 04818
Fra utlandet ring
(+47 915) 04818

Skademeldinger og skjemaer

Spørsmål og svar

Mer informasjon om uføreforsikringen

Produktark

Vilkår

 

Visste du at:

  • Sjansen for å bli ufør som følge av ulykke er forsvinnende liten sammenlignet med å bli ufør på grunn av sykdom
  • Jo yngre du er, desto viktigere er kjøp av uføreforsikring for deg. Dette fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og din lønn
  • Som ufør får du mellom 33 til 66 prosent av din tidligere lønn som uførepensjon fra folketrygden
  • Det er 15 prosent sannsynlighet for full arbeidsuførhet på den ene i et parforhold i tidstrommet 20 og 50 år
  • Det er i Norge i dag nesten 300 000 uføre