Spørsmål om betaling til og fra utlandet


Betalingstype Antall dager til kredit mottakers bank*
Europabetaling Samme dag
Øvrige betalinger normal Samme dag
Ekspressbetaling Samme dag
* Innenfor EU/EØS er mottakers bank som hovedregel lovpålagt å kreditere mottakers konto samme dag som de mottar pengene.  I land utenfor EU/EØS kan det i noen tilfeller gå flere dager fra kredit mottakers bank til kredit mottakers konto. Hvis betalingen går via flere banker skjer det av og til at det kan gå flere dager før mottakers bank får pengene.

Hva er IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

BIC står for Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Dette kalles også SWIFT.

Har du mottatt en faktura, finner du BIC/SWIFT der. Eventuelt kan du ta kontakt med den du skal betale til, eller banken deres.

Hvordan finner jeg mitt IBAN-nummer?

Du finner ditt eget IBAN-nummer på kontoutskriften din, i nettbanken under Kontobetingelser eller ved hjelp av IBAN-kalkulatoren.

Når skal jeg bruke IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN og BIC/SWIFT forenkler utenlandsbetalingene, og gjør dem sikrere og billigere.

Her ser du hvilke land som har innført IBAN og BIC/SWIFT

Hvordan betaler jeg til USA, Canada, Sør-Afrika eller Australia?

USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN. Du må derfor oppgi mottakers vanlige bankkontonummer. Ellers gjelder følgende regler:

USD til USA: I tillegg til mottakers konto må du oppgi enten nasjonal bankkode (Fedwire eller ABA-nummer), eller BIC (SWIFT-adresse).

Canada, Australia og Sør-Afrika: I tillegg til mottakers konto må du oppgi både BIC og nasjonal bankkode.

Nærmere detaljer om betalinger til USA, Canada og Sør-Afrika finner du innlogget i applikasjonen under Hjelp.

Jeg venter en betaling fra utlandet. Hvor lang tid tar det?

Hvorfor må jeg gi opplysninger til myndighetene?

Myndighetene krever informasjon om transaksjoner til utlandet som er større enn 100 000 kroner. Dette er et ledd i å forhindre hvitvasking.


Hvorfor kan ikke jeg betale alle omkostningene på betalinger til EU/EØS?

Det er kommet et nytt EU-direktiv og da er bare valget «delte omkostninger» tillatt. Hvis du ønsker å sikre at mottaker skal få hele beløpet, er å legge til et mindre beløp i betaling du sender.

Hvordan kan jeg vite hvor mye jeg skal legge til i beløpet for å sikre at mottaker mottar hele beløpet når jeg gjør en betaling til EU/EØS land og -valuta og jeg må sende med delte omkostninger?

For betalinger i EUR til Eurosonen kan ikke mottakerbanken ta høyere gebyr enn for en tilsvarende innlandsbetaling. Det betyr i praksis ikke gebyr eller et gebyr som er så lavt at det ikke vil påvirke betalingen. Dette gjelder også SEK til Sverige (inntil 500.000 SEK)

For betaling i annen valuta må du spørre mottaker hva hans/hennes bank tar i gebyr for å motta en betaling fra utlandet.

Hvordan kan jeg vite hvor mye jeg skal legge til i beløpet for å sikre at mottaker av en betaling til et land utenfor EU/EØS (og en betaling i en ikke-EØS-valuta til området) mottar hele beløpet når jeg sender med delte omkostninger?

For slike betalinger kan det skje avkortninger i mellomliggende banker. Kundeservice i DNB kan svare på om det er aktuelt for din betaling og i de aller fleste tilfeller også hvor mye som vil bli trukket. Det kan i tillegg bli trukket gebyr i mottakerbanken som du i tilfelle må spørre mottaker om.

Var dette nyttig for deg?