Spørsmål om betaling til og fra utlandet


Betalingstype EU/EØS Land Resten av verden
Europa-betaling 1-2 bankdager 1-7 bankdager
Øvrige betalinger normal 2-4 bankdager 2-8 bankdager
unntak: ***
Øvrige betalinger ekspress 0-2 bankdager ** 2-8 bankdager
unntak: ***

**  I mottakerlandets valuta, EUR/USD.
*** Algerie, Bangladesh, Brasil, Eritrea, Etiopia, India, Kenya, Liberia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, Nigeria. Til disse landene bestreber vi oss på å levere betalingen innen 15 bankdager, men pga bankforholdene i nevnte land må vi ta forbehold om at overføringen kan ta lengre tid.

Hva er IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

BIC står for Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Dette kalles også SWIFT.

Har du mottatt en faktura, finner du BIC/SWIFT der. Eventuelt kan du ta kontakt med den du skal betale til, eller banken deres.

Hvordan finner jeg mitt IBAN-nummer?

Du finner ditt eget IBAN-nummer på kontoutskriften din, i nettbanken under Kontobetingelser eller ved hjelp av IBAN-kalkulatoren.

Når skal jeg bruke IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN og BIC/SWIFT forenkler utenlandsbetalingene, og gjør dem sikrere og billigere.

Her ser du hvilke land som har innført IBAN og BIC/SWIFT

Hvordan betaler jeg til USA, Canada, Sør-Afrika eller Australia?

USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN. Du må derfor oppgi mottakers vanlige bankkontonummer. Ellers gjelder følgende regler:

USD til USA: I tillegg til mottakers konto må du oppgi enten nasjonal bankkode (Fedwire eller ABA-nummer), eller BIC (SWIFT-adresse).

Canada, Australia og Sør-Afrika: I tillegg til mottakers konto må du oppgi både BIC og nasjonal bankkode.

Nærmere detaljer om betalinger til USA, Canada og Sør-Afrika finner du innlogget i applikasjonen under Hjelp.

Jeg venter en betaling fra utlandet. Hvor lang tid tar det?

Hvorfor må jeg gi opplysninger til myndighetene?

Myndighetene krever informasjon om transaksjoner til utlandet som er større enn 100 000 kroner. Dette er et ledd i å forhindre hvitvasking.
Var dette nyttig for deg?