Boliglån Ung Fastrente

Mann og dame ser p kalkulator

For deg mellom 18 og 33 år har vi ekstra gode betingelser. Fastrentelån gir deg forutsigbare låneutgifter og gjør det enkelt for deg å planlegge økonomien din.

Dette får du med Boliglån Ung Fastrente fra DNB

✓ Forutsigbare låneutgifter
✓ Ekstra gode betingelser som Ung kunde
✓ Lån på inntil 85 % av verdien på boligen din

Rente for 3, 5 og 10 års bindingtstid

1,69 % for 3 år 

1,79 % for 5 år

2,04 % for 10 år
 

Slik fungerer Boliglån Ung Fastrente

Du sikrer deg mot fremtidig renteoppgang i avtaleperioden. På den andre siden, så får du ikke fordel av en rentenedgang i avtaleperioden.

Det er mulig å ta med lånet til ny bolig om du flytter i avtaleperioden. Vil du nedbetale ekstra på fastrentelån i avtaleperioden bør du kontakte oss for å sjekke om det er over- eller underkurs på lånet

Du kan velge å binde renten på hele eller deler av boliglånet. Lån på inntil 85 % av verdien på boligen din

Det er enkelt å flytte lånet til oss

Har du boliglån i en annen bank og ønsker å få et tilbud fra oss?

Hvem passer Boliglån Ung Fastrente for?

  • Ønsker å vite nøyaktig hva du skal betale hver måned på lånet 
  • Ikke liker at renteendringer direkte påvirker privatøkonomien 
  • Kjenner at en renteøkning kan velte hverdagsøkonomien 
Send oss en lånesøknad, så vil en rådgiver kontakte deg. Da kan du avtale Fastrente på hele eller deler av boliglånet.
 
Boliglånskalkulator Ønsker du å snakke med oss om boliglån? Tips ved kjøp av bolig
bilde av kalkulator symbol for chat bilde av lyspre
 » Beregn boliglån » Bli kontaktet av en rådigver  » Få tips om kjøp av bolig  

Spørsmål og svar om fastrentelån

Hvordan bytter jeg fra flytende rente til fastrente?

Ønsker du å binde renten på lånet ditt kan du chatte med oss eller kontakte oss på 915 04800. Vi sjekker om lånet kan ha fast rente, og sender deg en avtale.

Når vi mottar signert avtale fra deg, registrerer vi den nye renten og hvor lang bindingstid du ønsker. Vi sender deg en bekreftelse på de nye betingelsene.

Når vi registrerer fastrenteavtalen på lånet ditt, vil vi bruke prisen som gjelder for fastrentelån den dagen. Som trygghet for deg vil vi kontakte deg dersom prisen har steget 0,10 prosentpoeng eller mer i forhold til det som står i avtalen. Du får da mulighet til å avgjøre om du likevel ønsker å binde renten. Hvis prisen vår er lavere enn det som står i avtalen du sendte inn, får du selvsagt den lavere prisen.

Hvordan bytter jeg fra fastrente til flytende rente?

På et fastrentelån er renten bundet frem til en bestemt utløpsdato (3, 5 eller 10 år frem i tid). Når fastrenteavtalen utløper går lånet automatisk over til flytende rente, hvis du ikke har valgt å binde renten på nytt.

Vurderer du å bytte fra fastrente til flytende rente før utløpsdatoen, kan det medføre ekstra kostnader for deg, hvis det oppstår overkurs. Kontakt oss, så ser vi på lånet ditt sammen.

Kan jeg søke avdragsfrihet på fastrentelånet mitt?

Du kan søke om avdragsfrihet på fastrentelån som er innenfor 60 % av boligverdien. Du kan søke om avdragsfrihet både i nettbanken og i mobilbanken. En slik endring kan medføre at det oppstår over- eller underkurs på lånet. Dersom vi ser at endringen vil medføre kostnader for deg, kontakter vi deg før vi gjør endringen.

   Logg inn i nettbanken.
   Gå til "Dagligbank og lån"
   Trykk på "Mine lån og kredittkort"
   Fra snarveien ved lånet ditt velger du "Endring lån" 

   Logg inn i mobilbanken.
   Gå til Lån, velg Boliglån og Endre på boliglån

Hva skjer hvis jeg betaler inn ekstra på fastrentelånet?

Vil du nedbetale ekstra på fastrentelån i avtaleperioden bør du kontakte oss først, for å sjekke om det er over- eller underkurs på lånet.

Hva er overkurs og underkurs?

Overkurs og underkurs kan oppstå dersom du gjør endringer på lånet - innfrir lånet, gjør en ekstraordinær innbetaling, får avdragsfrihet eller forlenger/forkorter nedbetalingstiden - før rentebindingsperioden er ferdig.

Overkurs (rentetap): Dersom renten på nye fastrentelån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, utgjør differansen et tap for banken. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Bryter du fastrenteavtalen før rentebindingstiden er over, må du betale rentetapet. Det samme gjelder dersom du nedbetaler ekstra på fastrentelånet, eller gjør endringer i nedbetalingsplanen.

Underkurs (rentegevinst):
Dersom renten på nye fastrentelån er høyere enn renten på ditt fastrentelån, utgjør differansen en rentegevinst. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Hovedregelen er at du får utbetalt rentegevinst dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten.

Du kan trekke rentetap/overkurs fra på selvangivelsen, mens rentegevinst/underkurs er skattepliktig.

Hva skjer når rentebindingen på et fastrentelån er ferdig?

Omtrent 6 uker før utløpsdatoen får du en påminnelse i nettbanken, med en indikasjon på våre priser på ny fastrente og på flytende rente.

3 uker før utløpsdatoen får du så et bindende tilbud fra oss. Vi sender dette til deg både i posten, og til nettbanken. Tilbudet har en svarfrist. Du må svare oss innen fristen hvis du ønsker ny fastrente til den prisen som står i tilbudet. Gjør du ingenting, går lånet over til flytende rente på utløpsdatoen. Du kan selvsagt binde renten når som helst senere.

Når utløpsdatoen er passert sender vi deg en bekreftelse på de nye betingelsene.

Kan jeg beholde fastrentelånet hvis jeg bytter bolig?

Ja, det er det mulig å ta med fastrentelånet hvis du bytter bolig. Du trenger dermed ikke innfri lånet.

Kan jeg beholde fastrentelånet hvis jeg selger boligen?

Dersom du selger boligen uten å kjøpe en ny, må du innfri fastrentelånet. Kontakt oss slik at du får oversikt over om dette i så fall vil medføre ekstra kostnader for deg.

Er det smart å binde renten på boliglånet nå?

Det er en del ting du bør tenke gjennom når du skal vurdere om du skal velge fast eller flytende rente på boliglånet. Du kan også velge å kombinere fast og flytende rente.

Priseksempel Boliglån Ung Fastrente 3 år

Nom.rente 1,69 %, eff.rente 1,78 %, kr 2 000 000 o/25 år. Kostnad: kr 474 300, totalt: kr 2 474 300.
Se også: Boligsparing for Unge (BSU)Boliglån Ung, Finansieringsbevis