Fastrenteln

Fastrentelån gir deg forutsigbare låneutgifter og gjør det enkelt for deg å planlegge økonomien din.

Dette får du med Fastrentelån fra DNB

Lån på inntil 75 % av boligens verdi
✓ Forutsigbare låneutgifter
✓ Mulighet til å binde renten for 3, 5 eller 10 år 

Rente for 3, 5 og 10 års bindingstid

1,75 % for 3 år

1,85 % for 5 år

2,09 % for 10 år
 

Dette er fastrentelån

  • Lån på inntil 75% av verdien på boligen din
  • Du kan avtale en fast rente på boliglånet i en periode på 3, 5 eller 10 år
  • Du vet nøyaktig hva du skal betale i måneden i perioden
  • Du sikrer deg mot renteøkning i perioden
  • Du kan velge fast rente på en del eller på hele boliglånet

Tenk igjennom fremtidig økonomi

  • Er hverdagsøkonomien trang i dag?
  • Vil økonomien din tåle en vesentlig renteoppgang?
  • Ønsker du trygghet og forutsigbare låneutgifter?
Med fastrentekalkulatoren kan du se hva lånet koster i måneden. Du kan også kombinere fast og flytende rente.
 

Fastrentelån for unge

ungt par ser p ipad

Med Fastrentelån for unge vet du hvor mye du skal betale i måneden i avtaleperioden

» Les om Fastrentelån for unge

Ønsker du fast rente på boliglånet?

Har du boliglån hos oss og ønsker å binde renten? Kontakt oss på 915 04800 eller chat.

Ønsker du nytt boliglån med fast rente, så avtaler du det når du søker boliglån.

 

Spørsmål og svar om fastrentelån

Hvordan bytter jeg fra flytende rente til fastrente?

Ønsker du å binde renten på lånet ditt kan du chatte med oss eller kontakte oss på 915 04800. Vi sjekker om lånet kan ha fast rente, og sender deg en avtale.

Når vi mottar signert avtale fra deg, registrerer vi den nye renten og hvor lang bindingstid du ønsker. Vi sender deg en bekreftelse på de nye betingelsene.

Når vi registrerer fastrenteavtalen på lånet ditt, vil vi bruke prisen som gjelder for fastrentelån den dagen. Som trygghet for deg vil vi kontakte deg dersom prisen har steget 0,10 prosentpoeng eller mer i forhold til det som står i avtalen. Du får da mulighet til å avgjøre om du likevel ønsker å binde renten. Hvis prisen vår er lavere enn det som står i avtalen du sendte inn, får du selvsagt den lavere prisen.

Hvordan bytter jeg fra fastrente til flytende rente?

På et fastrentelån er renten bundet frem til en bestemt utløpsdato (3, 5 eller 10 år frem i tid). Når fastrenteavtalen utløper går lånet automatisk over til flytende rente, hvis du ikke har valgt å binde renten på nytt.

Vurderer du å bytte fra fastrente til flytende rente før utløpsdatoen, kan det medføre ekstra kostnader for deg, hvis det oppstår overkurs. Kontakt oss, så ser vi på lånet ditt sammen.

Kan jeg søke avdragsfrihet på fastrentelånet mitt?

Du kan søke om avdragsfrihet på fastrentelån som er innenfor 60 % av boligverdien. Du kan søke om avdragsfrihet både i nettbanken og i mobilbanken. En slik endring kan medføre at det oppstår over- eller underkurs på lånet. Dersom vi ser at endringen vil medføre kostnader for deg, kontakter vi deg før vi gjør endringen.

   Logg inn i nettbanken.
   Gå til "Dagligbank og lån"
   Trykk på "Mine lån og kredittkort"
   Fra snarveien ved lånet ditt velger du "Endring lån" 

   Logg inn i mobilbanken.
   Gå til Lån, velg Boliglån og Endre på boliglån

Hva skjer hvis jeg betaler inn ekstra på fastrentelånet?

Vil du nedbetale ekstra på fastrentelån i avtaleperioden bør du kontakte oss først, for å sjekke om det er over- eller underkurs på lånet.

Hva er overkurs og underkurs?

Overkurs og underkurs kan oppstå dersom du gjør endringer på lånet - innfrir lånet, gjør en ekstraordinær innbetaling, får avdragsfrihet eller forlenger/forkorter nedbetalingstiden - før rentebindingsperioden er ferdig.

Overkurs (rentetap): Dersom renten på nye fastrentelån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, utgjør differansen et tap for banken. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Bryter du fastrenteavtalen før rentebindingstiden er over, må du betale rentetapet. Det samme gjelder dersom du nedbetaler ekstra på fastrentelånet, eller gjør endringer i nedbetalingsplanen.

Underkurs (rentegevinst):
Dersom renten på nye fastrentelån er høyere enn renten på ditt fastrentelån, utgjør differansen en rentegevinst. I sammenligningen ser vi på nye fastrentelån med rentebindingstid som tilsvarer den gjenværende bindingstiden du har på lånet ditt. Hovedregelen er at du får utbetalt rentegevinst dersom det er mer enn ett år siden du bandt renten.

Du kan trekke rentetap/overkurs fra på selvangivelsen, mens rentegevinst/underkurs er skattepliktig.

Hva skjer når rentebindingen på et fastrentelån er ferdig?

Omtrent 6 uker før utløpsdatoen får du en påminnelse i nettbanken, med en indikasjon på våre priser på ny fastrente og på flytende rente.

3 uker før utløpsdatoen får du så et bindende tilbud fra oss. Vi sender dette til deg både i posten, og til nettbanken. Tilbudet har en svarfrist. Du må svare oss innen fristen hvis du ønsker ny fastrente til den prisen som står i tilbudet. Gjør du ingenting, går lånet over til flytende rente på utløpsdatoen. Du kan selvsagt binde renten når som helst senere.

Når utløpsdatoen er passert sender vi deg en bekreftelse på de nye betingelsene.

Kan jeg beholde fastrentelånet hvis jeg bytter bolig?

Ja, det er det mulig å ta med fastrentelånet hvis du bytter bolig. Du trenger dermed ikke innfri lånet.

Kan jeg beholde fastrentelånet hvis jeg selger boligen?

Dersom du selger boligen uten å kjøpe en ny, må du innfri fastrentelånet. Kontakt oss slik at du får oversikt over om dette i så fall vil medføre ekstra kostnader for deg.

Er det smart å binde renten på boliglånet nå?

Det er en del ting du bør tenke gjennom når du skal vurdere om du skal velge fast eller flytende rente på boliglånet. Du kan også velge å kombinere fast og flytende rente.
 

Priseksempel 3 år med fastrente

Eff.rente 1,84 % 2 mill. o/25 år. Kostnad kr 491 400, totalt kr 2 491 400
Se også: Boliglån, Boliglån for Unge FastrenteInnboforsikring, Husforsikring