Kursliste DNB Scandinavian Property Fund

Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene som forvaltes av DNB Scandinavian Property Fund. (Etter utbetalt utbytte)

Verdijustert egenkapital (VEK)

Gjelder pr aksje pr 31.03.2018:

 

Verdijustert Egenkapital (VEK) i norske kroner
Selskap VEK per aksje (urevidert)
    31.12.16 31.03.17 30.06.17 30.09.17 31.12.17 31.03.18 30.06.18
DNB Scandinavian PropFund ASA   12,72 12,81 12,81 13,08 13,10 13,15 12,85
DNB Scandinavian PropFund 1 KS*   128,41 129,43 128,09        
DNB Scandinavian PropFund 2 KS*   127,38 128,39 127,08        
DNB Scandinavian PropFund 3 KS*   126,57 127,59 126,26        
DNB Scandinavian PropFund 4 KS   113,31 114,22 113,02 118,31 120,87 122,00 122,64
DNB Scandinavian PropFund 5 KS   105,81 105,27 104,89 107,17 107,54 108,31 108,99
DNB Scandinavian PropFund 6 KS*   105,19 106,04 104,93        
DNB Scandinavian Property Fund HM AS   101,70 100,56 103,04 105,27 107,11 107,89 111,12
DNB Scandinavian Property Fund IS   102,66 99,95 102,69 104,90 107,61 108,16 108,83
* DNB Scandinavian PropFund 1KS, 2 KS, 3 KS og 6 KS er fra og med 01.07.2017 fusjonert inn i DNB Scandinavian PropFund 4 KS.

» Se historisk verdiutvikling: 2008 - 2015
Investorrapporter finner du her.