Kursliste DNB Scandinavian Property Fund

Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene som forvaltes av DNB Scandinavian Property Fund. (Etter utbetalt utbytte)

Verdijustert egenkapital (VEK)

Gjelder pr aksje pr 30.09.2017:

 

Verdijustert Egenkapital (VEK) i norske kroner
Selskap VEK per aksje (urevidert)
  30.09.15 31.12.15 31.03.16 30.06.16 30.09.16 31.12.16 31.03.17 30.06.17 30.09.17
DNB Scandinavian PropFund ASA     12,35 12,62 12,70 12,38 12,74 12,72 12,81 12,81 13,08
DNB Scandinavian PropFund 1 KS*   122,86 125,75 127,11 123,30 127,04 128,41 129,43 128,09  
DNB Scandinavian PropFund 2 KS*   121,97 124,72 126,06 122,43 126,10 127,38 128,39 127,08  
DNB Scandinavian PropFund 3 KS*   121,05 123,93 125,28 121,50 125,21 126,57 127,59 126,26  
DNB Scandinavian PropFund 4 KS   108,39 110,96 112,17 108,77 112,09 113,31 114,22 113,02 118,31
DNB Scandinavian PropFund 5 KS   101,62 104,03 105,16 101,56 104,67 105,81 105,27 104,89 107,17
DNB Scandinavian PropFund 6 KS*   100,67 103,05 104,18 100,99 104,07 105,19 106,04 104,93  
DNB Scandinavian Property Fund HM AS         99,36 100,65 101,70 100,56 103,04 105,27
DNB Scandinavian Property Fund IS         98,61 101,63 102,66 99,95 102,69 104,90
* DNB Scandinavian PropFund 1KS, 2 KS, 3 KS og 6 KS er fra og med 01.07.2017 fusjonert inn i DNB Scandinavian PropFund 4 KS. 

HISTORIKK:

Historisk verdiutvikling: 2008 - 2014
Verdijustert Egenkapital (VEK) i norske kroner
Selskap VEK per aksje (urevidert)
   31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14
DNB Scandinavian PropFund ASA   9,38   9,34  10,15  11,19  11,41 11,60 12,30
DNB Scandinavian PropFund 1 KS 92,99 91,25 101,92 111,26 113,46 115,75 123,11
DNB Scandinavian PropFund 2 KS 94,90 92,53 101,46 110,51 112,58 115,05 122,16
DNB Scandinavian PropFund 3 KS     101,94 109,43 111,60 113,99 121,30
DNB Scandinavian PropFund 4 KS       100,14 100,19 104,54 111,08
Investorrapporter finner du her.