Hei og velkommen til oss

Spare i hvilket navn?

Spørsmålet er om man skal spare i barnets eller foreldrenes navn. Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene. Skattemessig er det ingen forskjell, ettersom barn uansett vil inngå i foreldrenes skatteligning.

Sparing i foreldrenes navn

Fordeler - sparing i foreldrenes navn:

  • Foreldrene kan fritt disponere midlene
  • Begrenser ikke muligheten til stipend

Ulemper - sparing i foreldrenes navn:

  • Midlene inngår i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død

Sparing i barnets navn

Fordeler - sparing i barnets navn:

  • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død

Ulemper - sparing i barnets navn:

  • Formue over et gitt beløp fører til redusert stipend fra Lånekassen (se Lånekassens hjemmesider for beløpsgrenser)
  • Når barnets formue er større enn 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G) kan fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive en gaveerklæring.

Barn bør også ha sin egen sparekonto

Uansett hvilket navn man velger å spare i kan det samtidig være lurt at barn og ungdom sparer penger på en egen konto. Det kan være med å utvikle gode holdninger til penger og sparing. Det er viktig at barna lærer seg å holde oversikt over pengene sine, og se at pengene går ut og inn av konto.

Hva er G?

G står for folketrygdens grunnbeløp, og endres årlig.

Flere tips om barn

» Barn fra A til Å