Ansvarlige investeringer

Jordklode illustrert som vanndrpe i skogen
DNB har retningslinjer for ansvarlige investeringer og vi ivaretar miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold i all forvaltning. Viktige verktøy i dette arbeidet er aktivt eierskap ved dialog og stemmegivning, standardsetting, samt eksklusjon og  risikobasert nedsalg.
Dialoger og eksklusjoner
Vi er aktive eiere og påvirker selskaper i en bærekraftig retning.
dialoger
Stemmegivning
Vi er aktive eiere og stemmer på generalforsamlinger for å bidra til verdiskaping og å påvirke selskaper i en bærekraftig retning.
stemmegivning
Bærekraftbiblioteket
I bærekraftsbiblioteket kan du lese mer om hvordan DNB jobber med bærekraft.
bærekraftbiblioteket

Ansvarlige investeringer

Dame som presenterer
Slik jobber vi med ansvarlig forvaltning på vegne av våre kunder.

» Se hvordan vi jobber med ansvarlig forvaltning

Karbonavtrykk på aksjefond

Fjell
DNB har siden 2016 beregnet karbonavtrykket på aksjefond som en del av arbeidet med å måle klimarisiko.

» Mer om våre beregninger rundt karbonavtrykk (PDF)
 

Miljøfond

Blader bader i sollys
I DNB har vi stort fokus på ansvarlig og bærekraftig investeringer. 
 
 

Retningslinjer

DNBs retningslinjer skal sikre at konsernet, på vegne av sine kunder, ikke investerer i selskaper som bidrar til grove krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, alvorlig miljøskade, uakseptable klimagassutslipp eller grov korrupsjon.

Årsrapporter

DNB leverer integrert årsrapport (inkludert samfunnsansvar). I tillegg kan du i egen årsrapport for ansvarlige investeringer lese mer om arbeidet med ansvarlige investeringer.