• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Fond med bærekraftstema

Til deg som er opptatt av miljø har vi noen utvalgte fond med fokus på klima, miljø og havet.

Planter som spirer
  • Velg mellom fond med fokus på klima, miljø og havet

  • Full oversikt over sparingen din med Spare-appen

  • På mobil kjøper du fond i Spare-appen

Fond kan enkelt kjøpes i nettbanken eller i Spare-appen.

Dame i bobil

DNB Klima Indeks

Indeksfond med fokus på klima

DNB Klima Indeks er et indeksnært globalt aksjefond, hvor indeks er satt sammen for å være i tråd med Parisavtalen. Fondet er konstruert for å redusere eksponeringen mot ulike klimarisiko. Samtidig forfølge muligheter som oppstår ved overgangen til en lavkarbonøkonomi.

  • Les mer om DNB Klima Indeks
  • Kjøp DNB Klima Indeks
Barn i lek

DNB Barnefond

Indeksfond med fokus på lave klimagassutslipp

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor omlag 80 prosent investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Den resterende andel investeres globalt. Fondet investerer i selskaper som har lave klimagassutslipp

DNB Grønt Skifte-serien

Green globe

Kombinasjonsfond med fokus på det grønne skiftet.

DNB Grønt Skifte er en serie med kombinasjonsfond som tar sikte på å bidra til det grønne skiftet. Ved å investere i disse fondene kan du la sparepengene dine vokse i et fond med fokus på bærekraft for mennesker og miljøet.

Havbølge

DNB Future Waves

Aksjefond med fokus på blå økonomi (havet)

DNB Future Waves er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i selskaper med blant annet fokus på blå økonomi (havet) og livskvalitet. Fondet har FNs bærekrafts mål som rammeverk for investeringene.

Les mer om DNB Future Waves

Elv i skog

DNB Miljøinvest

Aksjefond med fokus på grønn energi, ressurseffektivitet og elektrifisering

DNB Miljøinvest er et aktivt forvaltet, globalt aksjefond som investerer i selskaper som muliggjør et bedre miljø.

Les mer om DNB Miljøinvest

Sykkelskulpturer Barcode

DNB Grønt Skifte Norge

Aksjefond med fokus på ulike klima- og miljøutfordringer

DNB Grønt Skifte Norge har en miljøprofil og har som mål å investere i selskaper i Norge med lav karbonintensitet og som bidrar til det grønne skiftet.

Les mer om DNB Grønt Skifte Norge

Norsk fjord

DNB Grønt Skifte Norden

Aksjefond med fokus på lave utslipp og grønne muligheter

DNB Grønt Skifte Norden er et aktivt forvaltet nordisk aksjefond som investerer i selskaper med lave klimagassutslipp og selskaper som jobber med løsninger på ulike klima- og miljøutfordringer.

Les mer om DNB Grønt Skifte Norden

Elbil lading

DNB Global Lavkarbon

Aksjefond med fokus på lave klimagassutslipp

DNB Global Lavkarbon er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som ikke bidrar til store klima-gassutslipp.

Fondet investerer ikke i selskaper involvert i fossilt brensel, slik som kull, olje og naturgass eller selskaper med høye utslipp.

Les mer om DNB Global Lavkarbon

Oslo Børs

DNB Low Carbon Credit

Obligasjonsfond med fokus på lave klimagassutslipp

DNB Low Carbon Credit er et globalt obligasjonsfond med et lave klimagassutslipp og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter. Fondet er fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi, og investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.

Les mer om DNB Low Carbon Credit

Ulike typer aksjefond

Ofte brukte ord og uttrykk

Sparerådgivning

Ønsker du rådgivning?

Finn ut hvilken investeringsform som er riktig for deg. Våre rådgivere tar utgangspunkt i hele din økonomi og hva du ønsker å få ut av din sparing.

Spareapp

Spare-appen

Den enkleste måten å kjøp fond og holde oversikt over sparingen din på, er i appen Spare.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Bærekraft i fond og i vår rådgivning

Kvinne sitter på en stein

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB