VPS-konto og Investortjenester

vps og investortjenester
Dersom du blir aksjehandelskunde hos oss vil du automatisk få opprettet VPS-konto dersom du ikke har dette fra før av. 

 
Personkunde: Om du ønsker VPS-konto uten aksjehandel, så oppretter du det fra innlogget side i nettbanken. 
Logg på nettbanken til DNB -> Dagligbank og lån -> Åpne ny konto -> VPS-konto

VPS-konto

For å kjøpe eller eie verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) må du ha en verdipapirkonto (VPS-konto). Dersom du blir aksjehandelskunde hos oss vil du automatisk få opprettet VPS-konto.

Dersom du skal kjøpe fond fra DNB trenger du ikke å opprette VPS-konto.

Det er ingen kostnader ved opprettelse av VPS-konto eller aksjehandel. Dersom markedsverdien overstiger kr. 100 000 pr. 31.12. vil det være et årsgebyr.

Se prisliste for verdipapirkonto

Investortjenester

Investortjenester er inngangsporten til informasjon om dine verdipapirer. Du kan benytte samme pålogging (BankID / BankID på mobil) til alle DNBs nettjenester og som privat nettbankkunde har du allerede tilgang.

Investortjenester for privatkunder ligger i nettbanken som et eget menyvalg under «Sparing og Investering». Bedriftskunder må bestille tilgang til den enkelte bruker uavhengig av om de har nettbank eller ikke. Tilgangen vil deretter være tilgjengelig under menyvalget «Andre tjenester».

Om du ikke har nettbank i DNB eller er bedriftskunde bestiller du tilgang under.

Overføring av aksjer mellom egne konti (person) i Investortjenester - se informasjonsvideo her.

Investortjenester inneholder:

 • Beholdnings- og transaksjonsoversikt
 • Avkastning, utbytte og verdi
 • Verdipapirinformasjon
 • Kontoopplysninger
 • Tegning i emisjoner
 • Årsoppgave
 • Diverse elektroniske meldinger
 • Overføring av verdipapirer mellom egne konti (person)
 

Følgende kan bestilles:

 • Innsyn i fullmakter og rettigheter på egne konti (person)
 • Innsyn for rettighetshaver med disposisjons- eller tilskriverrett (person)
 • Mulighet for sammenslåing av flere selskaper med samme eier og disponent(er) i tjenesten