DNB Scandinavian Property Fund

Etablert for å gi investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendomsportefølje.

  • Invester i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendoms-portefølje

  • 81 av 100 poeng i Global Real Estate Sustainability Benchmark

  • "Green star"-kvalifisert hvert år

Logg inn i webportalen
Logg inn i webportalen

Innlogging skjer via en enkel, men sikker to-trinns pålogging. Åpnes i Chrome eller Edge.

DNB Scandinavian Property Fund

Investorrapporter

Om DNB Scandinavian Property Fund

DNB Scandinavian Property Fund (DNB SPF) ble lansert i 2007. Fondet eier i dag kommersielle eiendommer i Norge og Sverige for cirka 10,73 milliarder kroner.  Ifølge INREVs klassifisering er fondet klassifisert som et Core eiendomsfond, dvs. et fond med moderat risiko og begrenset omfang av prosjektutvikling.

Fondets mål er å bygge en bred og diversifisert eiendomsportefølje på 12,5 milliarder kroner. DNB Livsforsikring saminvesterer i fondet og vil eie minimum 10 prosent eierandel i fondsselskapet.

Vær oppmerksom på at minimuminvestering i dette fondet er NOK 5 millioner. Ta kontakt med en investeringsrådgiver på e-post servicesenter@dnb.no.

Bærekraft i DNB SPF

Mer om fondet

Siste kurser for DNB Scandinavian Property Fund. Verdijustert egenkapital i norske kroner per aksje.

30.06.2131.03.2131.12.2030.09.2030.06.2031.03.2031.12.19

DNB Scandinavian PropFund 4 KS

130,10

130,42

128,79

123,43

122,39

127,24

125,59

DNB Scandinavian PropFund 5 KS

115,40

115,83

114,37

109,76

108,81

113,25

111,75

DNB Scandinavian Property Fund HM AS

126,10

124,51

123,73

116,90

116,02

117,89

116,48

DNB Scandinavian Property Fund IS*

114,78

115,19

113,74

109,00

108,08

112,99

111,53

DNB Scandinavian Propfund AS

109,75

109,01

106,62

90,78

89,68

99,01

97,02

* DNB Scandinavian PropFund HM AS, utad for DNB Scandinavian PropFund IS

Viktig informasjon

Disclaimer

Opplysningene ovenfor er ikke presise eller fullstendige. Ovenstående inneholder ingen anbefaling om investering. For fullstendig gjennomgang av DNB SPF vises det til kvartalsrapporter eller til tegningsinnbydelse som vil være tilgjengelig i perioder.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB