Børshandlede produkter

Utvalget av børshandlede produkter spenner fra gearede produkter for kortsiktig plassering, til produkter uten gearing for både kortsiktige og langsiktige investorer.

Du må være oppmerksom på at gearingelementet som finnes i flere av produktene gjør at risikoen øker. Risikoen vil (alt annet likt) være høyere jo høyere gearingfaktoren er, og en investering i høyt gearede produkter må sees på som svært spekulativt. Videre må du være oppmerksom på at underliggende med høy volatilitet innebærer høyere risiko enn om underliggende har lav volatilitet.

De gearede «bull/bear produktene» rebalanseres daglig, noe som gjør produktene mindre egnet for langsiktig investering. Videre må du være oppmerksom på at disse produktene kan bli verdiløse dersom underliggende endrer verdi utover et gitt prosenttall i løpet av en dag. Prosenttallet vil være lavere jo høyere gearingfaktoren er. Sannsynligheten for å tape hele det investerte beløpet øker derfor med høyere gearingfaktor.

Du oppfordres til å sette deg nøye inn i aktuelt produkt før du handler.

Nærmere informasjon om produktene med tilhørende risiko finner du under hver enkelt fane.
Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 08.00 - 22.00

DNB Markets

Vilkår og avtaler