Børshandlede produkter

 
Bull og Bear

Våre Bull og Bear-produkter gir deg mulighet til å posisjonere deg på en god måte både for et stigende og fallende marked.

Fordeler med å handle Bull og Bear-produkter utstedt av DNB Markets:

 • Handles like enkelt som en aksje
 • Gir eksponering med innebygget gearing og moderat lånekostnad. Velegnet for å ta kortsiktig eksponering
 • Mulighet for å tjene på kursfall, men uten samme risiko som ved en tradisjonell short
 • Kan brukes til diversifisering og sikring av portefølje
 • Formelbasert kursutvikling, ingen forvaltningsrisiko
 • Lave kostnader og høy transparens
 • DNB Markets er største markedsaktør på tradingprodukter i Norge
 • Vi tilbyr de beste spreadene, god likviditet og det største sortimentet på Oslo Børs
 • Åpen kundeservice alle hverdager. Market maker kan kontaktes ved behov


Risikofaktorer - vær særlig oppmerksom på:
 • Investeringer i Bull og Bear vil pga den innebygde gearingen svinge mer enn de underliggende aksjene, indeksene eller råvarene. Ved store svingninger vil du i verste fall kunne tape hele det investerte beløpet.
 • Risikoen vil (alt annet likt) være høyere jo høyere gearingfaktoren er, og en investering i høyt gearede produkter må sees på som svært spekulativt.
 • Bull og Bear egner seg ikke for langsiktig investering, kun for kortsiktig plassering
 • Rebalansering på daglig basis, som gjør at avkastningen over tid vil kunne avvike fra gearingfaktoren i produktet. Dette vil særlig gjelde i et volatilt marked uten en klar trend.
 • Metodikk for rullering av underliggende forwardkontrakter i råvareprodukter
 • Valutarisiko i råvareprodukter
 • Behandling av dividendeutbetalinger og andre corporate actions
 • Investor har kredittrisiko mot DNB Bank ASA, men denne er begrenset til en tidsperiode på 3 mnd som følge av regelmessig innløsningsrett (mot gebyr) for investor.
 • Se lær mer om Bull og Bear for mer detaljert informasjon om risiko, samt rebalansering og effekten av denne
Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 08.00 - 22.00

DNB Markets

Vilkår og avtaler