Børshandlede produkter

 
Bull og Bear

Hva er Bull og Bear- produkter?

Bull og Bear er en fellesbetegnelse for børshandlede produkter som ETF (Exchange Traded Funds) og ETN (Exchange Traded Notes) med innebygget gearing. Det innebærer at du får en høyere eksponering mot en underliggende aksje, indeks eller råvare enn kapitalen du faktisk bruker på kjøpet.

Bull er produkter for deg som tror at det underliggende markedet skal stige i verdi, mens Bear er for deg som tror det skal synke.

DNBs Bull og Bear tilbys med 2,3,4 og 5 ganger gearing. Hver natt trekkes et administrasjonsgebyr fra verdien på Bull og Bear. For den gearede delen av kapitalen belastes det i tillegg en rentekostnad for Bull eller godskrives en renteinntekt for Bear.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at gearingelementet gjør at risikoen øker. Risikoen vil (alt annet likt) være høyere jo høyere gearingfaktoren er, og en investering i høyt gearede produkter må ansees som svært spekulativt. Du må også være oppmerksom på at underliggende med høy volatilitet innebærer høyere risiko enn om underliggende har lav volatilitet.

Videre er det viktig å være klar over at eksponeringen i Bull og Bear rebalanseres hver dag slik at gearingfaktoren opprettholdes. Dette kan føre til at avkastningen over flere dager ikke samsvarer med avkastningen i underliggende multiplisert med gearingfaktor. Mekanismen er imidlertid nødvendig for at gearingen skal holdes konstant fra dag til dag. Rebalanseringen gjør at produktene er mindre egnet for langsiktig investering.

Se lær mer om Bull og Bear for mer detaljert informasjon om risiko, samt rebalansering og effekten av denne.

Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 08.00 - 22.00

DNB Markets

Vilkår og avtaler