Børshandlede produkter

 
bull og bear
Bull og Bear produkter gir en gearet eksponering mot et underliggende marked, og dermed også en høyere risiko. Det er viktig å være klar over at gearingfaktoren som oppgis kun gjelder på daglig basis (med utgangspunkt i gårsdagens close). Dette innebærer at avkastningen for Bull og Bear produkter over tid vil kunne avvike betydelig fra gearingfaktoren multiplisert med underliggende avkastning. Dette er på grunn av den daglige rebalanseringen/justeringen av eksponeringen som er nødvendig for å opprettholde en fast gearingfaktor på daglig basis.

Selve effekten av den daglige rebalanseringen kan enkelt illustreres gjennom tabellen under som viser to eksempler på sammenhengen mellom utviklingen i underliggende marked og ETN Bull (2x gearing). Tabellene viser at ETN Bull gir en avkastning tilsvarende 2x daglig endring i markedet.

I scenario 1 er markedet tilbake til startnivået etter dag 2, mens ETN Bull har falt 0,31 %. Dette er på grunn av daglig rebalansering for å posisjonere ETN-en til å doble den daglige avkastningen. Utfallet vil naturligvis være bestemt av underliggende markeds trend og volatilitet.  Scenario 2 viser et eksempel der markedet trender i positiv retning. Markedet stiger her totalt 8 % over to dager, mens ETN Bull her stiger 16,31 %, dvs mer enn det dobbelte av markedet.

I tillegg til endringen i aksjekursen, vil din avkastning påvirkes av kostnadene i produktet, men dette er ikke hensyntatt i tabellene under.

Eksempel på effekt av daglig gearing

Scenario 1
Dag Endring marked Verdi marked Endring Bull Verdi Bull
0   100,00   25,00
1 +4,00% 104,00 +8,00% 27,00
2 -3,85% 100,00 -7,69% 24,92
Endring 0,00% 0,00 -0,31% -0,08

Scenario 2
Dag
Endring marked
Verdi marked
Endring Bull
Verdi Bull
0

100,00

25,00
1
+4,00%
104,00
+8,00%
27,00
2
+3,85%
108,00
+7,69%
29,08
Endring
8,00%
8,00
16,31%
4,08

Se også vår presentatsjon og web-tv sending angående dette temaet
Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 08.00 - 22.00

DNB Markets

Vilkår og avtaler