Børshandlede produkter

 
bull og bear

Slik handler du Bull og Bear-produkter

Bull og Bear handles som en hvilken som helst aksje på Oslo Børs online eller via megler i børsens åpningstid. For å kunne handle produktene må du ha en aksjehandelskonto hos en bank eller meglerhus.

Bull og Bear fungerer slik at du får 2,3,4 eller 5 ganger avkastningen i underliggende aksje, indeks eller råvares avkastning på daglig basis.

Det er viktig å være klar over at eksponeringen i Bull og Bear rebalanseres hver dag slik at gearingfaktoren opprettholdes. Dette kan føre til at avkastningen over flere dager ikke nødvendigvis samsvarer med avkastningen i underliggende multiplisert med gearingfaktor. Dette er en nødvendig mekanisme for at gearingen skal holdes konstant fra dag til dag. Se lær mer om Bull og Bear for mer detaljert informasjon om rebalansering og effekten av denne.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at gearingelementet gjør at risikoen øker. Risikoen vil (alt annet likt) være høyere jo høyere gearingfaktoren er, og en investering i høyt gearede produkter må ansees som svært spekulativt. Du må også være oppmerksom på at underliggende med høy volatilitet innebærer høyere risiko enn om underliggende har lav volatilitet.

Videre er det viktig å være klar over at eksponeringen i Bull og Bear rebalanseres hver dag slik at gearingfaktoren opprettholdes. Dette kan føre til at avkastningen over flere dager ikke samsvarer med avkastningen i underliggende multiplisert med gearingfaktor. Mekanismen er imidlertid nødvendig for at gearingen skal holdes konstant fra dag til dag. Rebalanseringen gjør at produktene er mindre egnet for langsiktig investering.

Se lær mer om Bull og Bear for mer detaljert informasjon om risiko, samt rebalansering og effekten av denne.


Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 08.00 - 22.00

DNB Markets

Vilkår og avtaler