MiFID II regulerer markedet for finansielle instrumenter. Reglene skal beskytte investorer og øke effektiviteten i finansmarkedene. Alle som skal handle må ha en kundeavtale, juridiske enheter må i tillegg ha et LEI-nummer.  

EU-direktivet "Markets n Financial Instruments Directive" (MiFID) i kraft i hele EØS-området i 2007. Målene var å bedre investorbeskyttelsen på tvers av landegrensene samt å etablere ett finansmarked i Europa. Etter Finanskrisen så EU behov for å gi investorer enda bedre beskyttelse, og på samme tid gjøre reglene mer tilpasset den teknologiske utvikling. Vi fikk MiFID II 3. januar 2018. 

MiFID og MiFID II er innført gjennom Lov om Verdipapirhandel, samt forskrifter i Norge. Reglene fastsetter krav til verdipapirforetakenes virksomhet. Reglene sier blant annet at vi i DNB Markets må:
 
  • Klassifisere alle kunder
  • Opplyse om forretningsvilkår og tegne kundeavtaler
  • Ha strenge retningslinjer for ordreutførelse
  • Vurdere egnethet og hensiktsmessighet av produkter opp mot kundes klassifisering
  • Identifisere mulige interessekonflikter
  • Vurdere hvilke konsekvenser MiFID har for kundeforholdet

For å handle verdipapirer må alle kunder gi sin opplysninger til oss om bl.a finansiell kunnskap, erfaring og økonomi. Du kan registrere dine data i en kundeavtale med oss på www.dnb.no/mifid

LEI-registrering (Legal Entity Identifer)

Alle juridiske enheter (eks aksjeselskap, fond, pensjonskasser, stiftelser, organisasjoner mv) skal identifisere seg for å få handle finansielle instrumenter. 

Ved identifikasjon får enheten et eget LEI-nummer (Legal Entity Identifier). Enheter som ikke har LEI vil ikke kunne handle finansielle instrumenter med DNB Markets. For ordens skyld understrekes at valuta spot ikke er omfattet av «finansielle instrumenter» iflg verken MiFID II eller EMIR.

LEI er nødvendig for å kunne ivareta pålagt myndighetsrapportering (LEI benyttes også for å ivareta krav som følger av EMIR). LEI er en global standard for unik identifikasjon av en juridisk enhet. Hver juridiske enhet trenger kun ett LEI-nummer, som brukes hos alle banker og verdipapirforetak man handler med. Det samme nummeret kan også benyttes til ulike formål/regulereringer. Har dere skaffet LEI med tanke på EMIR-rapportering, kan samme LEI gjenbrukes med tanke på kravene til handel i MiFID II/MiFIR.

LEI kan eksempelvis skaffes hos en av følgende autoriserte tilbydere:
- Euronext Dublin
- NordLEI
- London Stock Exchange
- Bloomberg
- FinReg

Mer informasjon om LEI og tilbydere finnes f eks på www.gleif.org og www.leiroc.org. De ulike tilbyderne av LEI har nærmere informasjon om vilkår og priser på sine nettsider, generelt er det en avgift for å etablere LEI og et årlig gebyr for å vedlikeholde dette. Våre kunder står fritt til å velge tilbyder.

DNB Markets er en del av den juridiske enheten DNB Bank ASA, som har LEI 549300GKFG0RYRRQ1414

Mer informasjon om MiFID II eller LEI kan fås gjennom din kontaktperson i DNB Markets eller på e-post til mifid2@dnb.no