Her kan du inngå kundeavtale (MiFiD og LEI)

Ønsker du å handle verdipapirer gjennom en bank eller et meglerhus må du ha en kundeavtale.

For å inngå kundeavtale for verdipapirhandel med oss, klikk på knappen under. Er du privatperson: Fyll inn fødselsnummer og følg stegene. Skal du registrere for en bedrift: Bruk bedriftens nettbank-ID for pålogging (TB/CB/CU og fem sifre)

Registrer avtale privat

Hva er MiFID og MiFIR?

EU-regler for å beskytte investorer

Reglene er innført i Norge gjennom Verdipapirhandelloven og gjennom forskrifter.

Hvorfor må alle ha kundeavtale?

Det er lovpålagt. Bakgrunnen er MiFID, et EU-regelverk som ble innført i 2007 for å beskytte investorer mot feilinvesteringer. Etter finanskrisen ble regelverket skjerpet, og vi fikk MiFID II i 2014. Omtrent samtidig ble reglene innført i Norge gjennom Verdipapirhandelloven.

Banker og verdipapirforetak må dermed innhente opplysninger om hver kundes kompetanse og økonomiske situasjon for å kunne gi tilpassede produkter og råd. Bedrifter må i tillegg til kundeavtale, skaffe seg et identifikasjonsnummer (Legal Entity Identifier, eller LEI), før handel kan skje.

Skjemaer, kundeavtaler og LEI

En kundeavtale eksisterer for å beskytte investorer mot feilinvesteringer.

Hva står i kundeavtalen?

Enten du skal handle som profesjonell investor, på vegne av din bedrift eller som privatperson, må du oppgi dine opplysninger i kundeavtalen for verdipapirhandel, før handel kan skje. Gjennom kundeavtalen får vi inn riktige opplysninger om deg eller din bedrift, samtidig opplyser vi deg om risikoen ved å handle med verdipapirer.

Opplysningene du oppgir skal hjelpe oss å klassifisere deg som kunde, slik at vi tilbyr produkter til en risiko du kan tåle.

Som bedriftskunde trenger du i tillegg et LEI-nummer for handel med derivater og verdipapirer. Du trenger ikke etablere LEI-nummer om foretaket kun handler i fond.

LEI (Legal Entity Identifier) er en global standard for unik identifikasjon av en juridisk enhet, et slags internasjonalt organisasjonsnummer.

Les mer om kundeklassifisering her.

Kort om MiFID I og MiFID II

DNB Markets som Systematisk Internalisator

MiFID II innførte en handelsforpliktelse for visse instrumenter som skal kunne handles på en markedsplass eller hos en såkalt systematisk internalisator (Systematic Internaliser). DNB Markets fungerer som Systemantisk Internalisator. Listen over finansielle instrumenter vi tilbyr finner du på lenken under.

Mer informasjon om Verdipapirhandel, MiFID II, kundeavtaler eller LEI kan fås gjennom din kontaktperson i DNB Markets.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB