Spørsmål og svar om innskuddspensjon

Hva skjer om jeg blir langtidssyk?

Har du innskuddspensjon har du også innskuddsfritak. Hvis du bli sykmeldt utover ett år vil innskuddene til din alderspensjon fortsatt bli innbetalt. Noen arbeidsgivere har og en forsikring som medfører månedlige utbetaling fra oss. Her kan du lese mer om dine forsikringer og søke om erstatning ved langtiddsyk.

Her kan du lese mer om dine forsikringer og søke om erstatning ved langtiddsyk
Les mer her om dine forsikringer og søk om erstatning ved langtiddsyk

Hva skjer med saldoen hvis jeg dør?

Ved død vil saldoen på din pensjonskonto utbetales til dine etterlatte. Først sikres barn under 21 år en årlig pensjon inntil 1 G. Deretter benyttes gjenværende kapital til å gi ektefelle/samboer pensjon i minst 10 år. Hvis du ikke har etterlatte med rett til pensjon, utbetales saldoen som et engangsbeløp til dødsboet.

 

Hva skjer hvis jeg slutter?

Hvis du slutter blir du meldt ut av pensjonsordningen. Dersom du har vært medlem i minst 12 måneder, beholder du den oppsparte saldoen i et privat pensjonskapitalbevis.

Må jeg velge investeringsvalg?

Din arbeidsgiver har valgt en av investeringsprofilene som din startprofil. Er du fornøyd med det valget din arbeidsgiver har gjort trenger du ikke gjøre noe.

Hvordan endrer jeg investeringsvalg?

Du kan endre ditt investeringsvalg i nettbanken. Her kan du logge inn med din egen BankID eller en kodebrikke du har fått fra DNB.

Hva betyr de ulike profilnavnene?

DNB Liv sine pensjonsprofiler har et tall etter seg som indikerer hvor stor aksjeandel det er i fondet. Dersom du har Pensjonsprofil 50 så er det en 50 prosent aksjeandel i denne investeringen. Selv om DNB Liv endrer sammensetning i fondet vil ikke aksjeandelen endres. De siste årene før pensjonsalder nedvektes pensjonen slik at aksjeandelen gradvis blir lavere.

Hvor mye har bedriften betalt inn til min pensjonskonto?

Du kan sjekke saldo på din pensjonskonto, og hvor mye som er innbetalt fra din arbeidsgiver i nettbanken. Du logger deg inn med BankID eller kodebrikke fra DNB.

Kan jeg ta ut pengene som er innbetalt til min avtale?

Nei, det er ikke mulig å ta ut disse pengene før du fyller 62 år. Pengene vil da utbetales som alderspensjon, eller som etterlattepensjon om du skulle falle fra.

Er det mulig å betale inn mer på min innskuddspensjon selv?

Nei, det er ikke mulig. Bedriften skal minimum betale inn 50 prosent av pensjonsinnbetalingene og bedriften har mulighet til å trekke de ansatte for inntil 50 prosent av innbetalingene. Det er altså ikke mulig å betale inn mer enn det bedriften har bestemt. DNB Liv har spareprodukter som investeres i de samme investeringsprofilene som din innskuddspensjon. Dersom du vil betale inn mer kan du gjøre dette i et slikt pensjonsprodukt. Ønsker du mer informasjon om ekstra sparing til pensjon, ta kontakt med DNB Liv sitt kundesenter på telefon 915 04800 eller logg deg inn i nettbanken

Når kan jeg få utbetalt saldoen på pensjonskontoen?

Du velger selv når du vil starte utbetaling av pensjonen din, men tidligst fra du fyller 62 år. Du velger også hvor mange år pensjonen skal utbetales over, men minste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minimum utbetales til du fyller 77 år. Pensjonen utbetales månedlig, og kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden og eventuell lønn eller pensjon fra andre pensjonsordninger. Du kan også velge å ta delvis uttak av din alderspensjon fra ønsket alder etter 62 år.
Kontakt oss
915 04800