Hvilke forsikringer trenger du?

Min sivilstand

Gift/samboer:
Enslig:

Forsørger barn

Ja:
Nei:

Jeg bor i

Leilighet:
Hus:

Eier eller leier bolig

Eier:
Leier:

Jeg har

Bil MC/moped Husdyr
Hytte Båt Annet

Vi anbefaler følgende forsikringer:

Sikre økonomi og inntekt ved uførhet og alvorlig sykdom

Kanskje det viktigste å tenke på for deg som er ung eller midt i livet. Du opprettholder en god økonomi selv om du skulle bli ufør eller kritisk syk. Utbetalingen disponerer du selv. Redusere eller slette gjeld kan være lurt.

Sikre økonomi og inntekt ved uførhet og alvorlig sykdom

Kanskje det viktigste å tenke på for deg som er ung eller midt i livet. Du opprettholder en god økonomi for deg og din familie selv om du skulle bli ufør eller kritisk syk. Utbetalingen disponerer du selv. Redusere eller slette gjeld kan være lurt.

Sikre dine etterlatte god levestandard dersom du dør

Med bortfall av inntekt blir hverdagen litt vanskeligere for de som sitter igjen. Med en forsikring som utbetales ved død, hjelper du din etterlatte ektefelle/samboer til blant annet å betjene felles lån og beholde bolig.

Sikre dine etterlatte god levestandard dersom du dør

Med bortfall av inntekt blir hverdagen litt vanskeligere for de som sitter igjen. Med en forsikring som utbetales ved død, hjelper du din families evne til blant annet å betjene lån og beholde bolig. Du sikrer også dine barns fremtidige økonomi.

Sikre dine etterlatte god levestandard dersom du dør

Som forsørger har du økonomiske forpliktelser. Med en forsikring som utbetales ved død, trygger du dine barns fremtidige økonomi.

Sikre barnet ditt god levestandard ved sykdom eller ulykke

Vår Barne- og Ungdomsforsikring gir utbetaling hvis barnet ditt skulle bli invalid, ufør eller få en alvorlig sykdom. Utbetalingen kommer i tillegg til hjelpestønad fra folketrygden. Har du sykt barn, bruk krefter på omsorg - ikke på økonomiske bekymringer.

Reiseforsikring

En reiseforsikring er god å ha. Med vår reiseforsikring Best er du og din familie alltid forsikret på korte dagsturer og på lengre reiser i hele verden - året rundt. Sammen finner vi ut om du bør velge Best eller om Basis reiseforsikring er tilstrekkelig.

Innboforsikring

Denne dekker i hovedsak brann, vann og innbruddsskader og er helt nødvendig for å få erstattet tap og skade på dine møbler, klær og annet som du måtte ha i din bolig. Sammen finner vi ut hva du bør velge av vår Basis eller Best Innboforsikring. NB! Du må ha egen innboforsikring da dine eiendeler ikke er dekket av utleiers forsikring.

Husforsikring

Med vår forsikring vil huset være fullverdiforsikret. Det vil si at du kan få bygget opp tilsvarende hus etter skade. Sammen finner vi ut om du bør velge Basis eller Best forsikring.

Bilforsikring

Det er påbudt å ha ansvarsforsikring på bil. Utover dette bestemmer du selv hva slags skader du ønsker å få erstattet. Dette hjelper vi deg med.

Motorsykkel og moped

Det er påbudt å ha ansvarsforsikring på tohjuling. Utover dette bestemmer du selv hva slags skader du ønsker å få erstattet. Dette hjelper vi deg med.

Båtforsikring

Liten og rimelig fritidsbåt eller stor og kostbar? Velg alt fra kun ansvarsforsikring til vår båtskadeforsikring som dekker brann, tyveri og andre skader på båten.

Hytteforsikring

Med vår forsikring er hytten din fullverdiforsikret. Du får utbetalt summen det koster å sette opp bygningen igjen med samme standard som før skaden inntraff. Sammen finner vi ut hva du bør velge av vår Basis eller Best Hytteforsikring.

Husdyrforsikring

Hvis den firbente blir syk eller utsatt for en ulykke kan veterinærutgiftene bli store. En forsikring gir økonomisk frihet til å behandle dyret på best måte.

Annet

Vi forsikrer campingvogn, tilhenger, arbeidsmaskin, veteranbil og motorsykkel etc. Har du verdifulle eiendeler som du er ekstra redd for som f.eks. kamera, bunad, smykke eller maleri, kan du tegne en egen forsikring på dette (Verdigjenstandforsikring). Hos oss kan du også tegne transportforsikring og prosjektforsikring.