Pensjon og forsikring

Gode pensjonsordninger og forsikringer er viktig for dine medarbeidere. Vi har produktene og kompetansen og sammen med din bedrift lager vi en god og konkurransedyktig løsning.
Pensjon   Innskuddspensjon
Innskuddspensjon gir bedriften en enkel og effektiv pensjonsordning. Vi topper listen over pensjonsleverandører når det gjelder forvaltning av pensjonsmidlene
Innskuddspensjon

Lederpensjon
Ønsker du å sikre ledere og andre sentrale medarbeidere en ekstra god pensjon? Vi hjelper deg med å finne løsninger som passer for din bedrift.
Lederpensjon
Forsikring
informasjonen finnes under våre Bedriftssider
Yrkesskadeforsikring
Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å skaffe yrkesforsikring til dine ansatte. Loven sier yrkesforsikring er pålagt enten man jobber hel- eller deltid.
Yrkesskadeforsikring
Gruppelivsforsikring
Kompetent arbeidskraft er gull verdt. Forsikringer er et av de viktigste godene du kan tilby dine ansatte. Du oppnår mer stabil og lojal arbeidskraft.
Gruppelivsforsikring
Øvrige personalforsikringer
Se informasjon på våre Bedriftssider
Personalforsikringer