Du kan ordne det meste selv i bedriftsnettbanken - vi hjelper deg i gang!

Gjr det selv

Legge til ny bruker A Pålogging nettbank B
Endre brukerT Åpne konto D
Slette bruker C Avslutte konto F
Gi fullmaktE Opprette depositumskonto H
Rettigheter til kontoE Avslutte depositumskonto - for utleier J
Hente bilagI Avslutte depositumskonto - for leietaker L
ÅrsoppgaveK Tilpasse nettbanken N
Siste transaksjonerM Motta utenlandsbetaling (IBAN og BIC) Q
Oversikt over utbetalingerO Registrere EU-betaling S
Reklamasjon betaling utlandetR Finn PIN-kode til kort P 
 

Legge til ny bruker


Hvordan legge til ny bruker? 
Hvis du har administratortilgang i nettbanken, kan du selv opprette ny bruker. 

1. Administrator logger inn i bedriftsnettbanken 
2. Klikk på Administrasjon i hovedmenyen -> Under fanen «Kjøp og bestill» velger du «Ny, endre, slette bruker» 
3. Her får du fire valg. Huk av for «Jeg er administrator og vil opprette en ny bruker»
4. Legg inn fødselsnummer, navn på brukeren og din kontaktinformasjon   

Dersom brukeren du prøver å legge til ikke er legitimert i DNB får du beskjed om dette og vil bli rutet til et annet skjema for bestilling av legitimering. Når brukeren har fullført legitimering, kan du følge stegene over. 


Til toppen

Slik legger du til ny bruker (2:06 min)

 

Endre bruker


Hvordan gi en bruker rollene administrator og/eller bestiller?
Når brukeren er opprettet kan du be om at personen skal få tilgang som administrator og/eller bestiller. Hvis du har administratortilgang i nettbanken, kan du selv endre brukere. 

1. Klikk på Administrasjon i hovedmenyen -> Under fanen «kjøp og bestill» velger du «ny, endre, slette bruker» 
2. Huk deretter av for «Jeg vil at en bruker skal få administrator/bestiller tilgang (krever signatur)». 
3. Skriv inn bruker-IDen til den du ønsker å endre. Dersom du ikke vet hva Bruker-IDen er, så kan du finne denne ved å klikke på «Administrasjon» i hovedmenyen og gå til «Bruker» under administrer.
4. Huk deretter av for signering med BankID for raskere prosess. Vi vil så sende ut en eSignering i løpet av neste virkedag. 
Endringene vil være klare en virkedag etter signeringen er fullført 


Til toppen

Slik endrer du bruker (2:16 min)

 

Slette bruker

Administrator i nettbanken kan slette en bruker i nettbanken:
  
1. Gå til menyvalget «Administrasjon» og velg «Ny, endre, slette bruker»
2. Velg «Jeg er administrator og vil slette en bruker»
3. Oppgi bruker-id for brukeren du vil slette og velg «Fortsett»
4. Bekreft sletting ved å fullføre skjemaet

Skal du slette en administrator gjør du dette ved å:
  
1. Gå til menyvalget «Administrasjon» og velg «Ny, endre, slette bruker»
2. Velg «Jeg vil slette eller endre en administrator (krever signatur)
3. Oppgi bruker-id for brukeren du vil slette og velg «Fortsett»
4. Når du har fullført skjemaet vil du motta en e-post skjemaet du fylte ut. Dette sender du inn til oss på e-post fra nettbanken. Dette gjør du ved å klikke på «Send e-post» når du er på forsiden i nettbanken 

Tips: Hvis du ikke vet bruker-id til den som skal slettes finner du en liste over brukere ved å gå til «Administrasjon» -> under «Administrer» velg «Bruker».

Til toppen

Slik sletter du bruker (1:28 min)

 

Gi fullmakt

 
Fullmakt er nødvendig hvis du skal gi eller få tilgang til en konto på et annet selskap. Du kan velge om det kun skal gis innsyn i konto, eller om kontoen skal være belastbar i en annen nettbank.

1. Klikk på Konto i hovedmenyen -> Under fanen «Kjøp og bestill» velger du «Gi/Få kontofullmakt»
2. Fyll ut informasjon om fullmaktshaver eller fullmaktsgiver, kontoene selskapet skal ha fullmakt til og hvilke rettigheter som skal inngå i fullmakten
3. Velg om avtalen skal signeres med eSignering eller manuelt. Vi anbefaler å eSignere med BankID for raskere prosess
4. eSignering sendes ut etter en virkedag og fullmakten vil være klar en virkedag etter signeringen er fullført 

Til toppen

Slik gir du fullmakter i nettbanken (0:52 min)

 

Rettigheter til konto

 
Administrator kan i innlogget nettbank tildele rettigheter til andre brukere på kontoene.

Ønsker du å endre flere personer sine rettigheter på en konto?
1. Klikk på Administrasjon i hovedmenyen -> Under fanen «Rettigheter» velger du «Kontoer» 
2. Velg kontoen du ønsker å endre rettigheter for og klikk på «Søk» 
3. Du vil så kunne endre rettighetene for alle brukere

Ønsker du kun å endre for en bruker?
1. Klikk på Administrasjon i hovedmenyen -> Under fanen «Rettigheter» velger du «Kontoer»
2. Skriv inn bruker-id eller navn og klikk på «Søk»


Tips: Hvis du ikke får endret på rettighetene til en bruker, sjekk om du har huket av for «Alle brukere - Alle rettigheter». For å endre på dette, gå til menyvalget: «Administrasjon» -> under fanen «Administrer» velg «Bruker». Her kan du fjerne haken for «Alle brukere – Alle rettigheter» og klikke på «Lagre».
Når denne haken er fjernet kan du tildele rettigheter til brukere.  

 

Slik tildeler du rettigheter i nettbanken (2:24 min)

 

Hente bilag

 
1. Klikk på Konto i hovedmenyen -> Under fanen «Kontoinformasjon» velger du «Ny kontoinformasjon» / «Siste transaksjoner» 
2. Velg aktuell konto og dato, og klikk på «Vis oversikt» 
3. Finn den aktuelle betalingen og klikk på forstørrelseglasset under «Bilag» 

I arkivet finner du også en rekke bilag. Du finner arkivet ved å klikke på Betaling i hovedmenyen -> Under fanen «Innbetalinger» velger du «Arkiv». Velg så meldingstype, kontonummer, periode og klikk på «Hent meldinger».

Til toppen

Slik finner du bilag (2:43 min)

 

Årsoppgave

Årsoppgave for konto finner du ved å:
  
1. Klikk på informasjonsknappen (i) øverst til høyre i nettbanken og velg «Arkiv»
2. Velg meldingstype Kontoutskrift/Årsoppgave
3. Velg kontonummer, periode og klikk på «Hent meldinger»

Årsoppgave for lån finner administrator i arkivet sitt:
  
1. Klikk på informasjonsknappen (i) øverst til høyre i nettbanken og velg «Arkiv»
2. Velg meldingstype «Årsoppgave»
3. Velg organisasjonsnummer, periode og klikk på «Hent meldinger»

I arkivet finner du årsoppgaver for inntil 10 år tilbake i tid.

Til toppen

Slik finner du årsoppgave (1:45 min)

 

Ny kontoinformasjon / Siste transaksjoner

 
Hvis du ønsker en samlet oversikt over transaksjoner på din konto finner du dette ved å: 

1. Klikk på menyvalget «Konto» og velge «Ny kontoinformasjon» / «Siste transaksjoner» 
2. Velg aktuell konto og dato, og klikk på «Vis oversikt» 
  
Her kan du søke opp transaksjoner fra inntil 2 år tilbake i tid, men maksimal søkeperiode er 1 år av gangen. Hvis du ønsker å skrive ut eller eksportere informasjonen kan du gjøre dette ved å klikke på «Utskrift», «Til Excel» eller «Til CSV fil» øverst på siden.

Til toppen

Slik finner du siste transaksjoner (2:08)

 

Oversikt over utbetalinger

  
Når du har registrert en utbetaling i nettbanken finner du disse ved å gå til menyvalget «Betaling» og velge «Betalingsoversikt». Her finner du registrerte betalinger som ligger til forfall.
  
1. Velg konto fra nedtrekksliste
2. Legg inn ønskede søkekriterier
3. Klikk på «Søk»
  

Tips: Hvis du lar søkekriteriene stå blanke og klikker på «Søk» vil du få opp alle betalinger som ligger til forfall.

  

Når betalingen er utført vil disse legge seg under «Historikk». Alternativt kan du gå til menyvalget «Betaling» og velge «Utførte betalinger». Her finner du betalinger fra inntil 2 år tilbake i tid.

  

1. Velg konto fra nedtrekksliste

2. Legg inn ønskede søkekriterier

3. Klikk på «Søk»

  

Tips: Ønsker du å søke for en lengre periode enn 1 måned, velg avansert søk slik at du kan legge inn datointervall. Vær obs på at du kun får søkt på 3 måneder av gangen.

Til toppen

Slik finner du en oversikt over utbetalinger (2:35)

 

Reklamasjon betale utland

Dersom du ønsker å reklamere på en internasjonal betaling du har gjort, kan du enkelt gjøre dette fra nettbanken. Betalingen må være bokført før du kan starte reklamasjon.


1. Trykk på menyvalget «Betaling» og velg «Utførte betalinger»
2. Søk opp aktuell betaling og klikk på detaljer
3. Velg «Reklamasjon» nederst på siden og les gjennom informasjonen
4. Velg årsak til reklamasjon og gi en kort beskrivelse av saken før du trykker deg videre og sender inn reklamasjonen


Se prisliste for informasjon om gebyr knyttet til reklamasjon. Til toppen

Slik reklamerer du på en internasjonal betaling (1:59 min)

 

Pålogging nettbank


Pålogging til bedriftsnettbank
  
1. Gå til DNB.no
2. Skriv inn din brukerID i feltet øverst til høyre under «Logg inn nettbank» og klikk på «Logg inn»
3. Velg ønsket innloggingsmetode
  

Bytte nettbank

Når du er logget inn i nettbanken kan du bytte til privat nettbank ved å:

  

1. Klikk på DNB-logoen øverst til venstre

2. Velg «Bytt nettbank» til høyre på forsiden i nettbanken under navnet ditt

  

Tips: For å kunne bytte mellom nettbanker må du være logget inn med bankID eller bankID på mobil. Vi faser ut bedriftskodebrikkene og ønsker at du logger inn i bedriftsnettbanken med BankID, eller BankID på mobil. Dersom du har bankID fra en annen bank vil du også kunne bruke denne.

Til toppen

Slik logger du inn i nettbanken (2:33)

 

Åpne konto


En bruker med bestillertilgang kan enkelt åpne konto selv i nettbanken:
  
1. Gå til menyvalget «Administrasjon» og velg «Åpne konto»
2. Velg kontotypen du ønsker å åpne
3. Under «Tilknytning og navn» velger du organisasjonsnummeret kontoen skal knyttes til
4. Under «Valgfritt kontonavn» kan du gi kontoen et egendefinert navn som vil være synlig i nettbanken
5. Sjekk at adressen som automatisk fremkommer er riktig, eventuelt endre denne dersom du ønsker en annen adresse
6. Klikk på «Neste», huk av for at du aksepterer vilkårene og klikk på «Åpne konto»

Husk at du må tildele deg selv og andre brukere rettigheter til den nye kontoen før den er synlig og kan brukes.

Til toppen

Slik åpner du konto (1:05 min)

 

Avslutte konto


En bruker med bestillertilgang kan avslutte konto selv i nettbanken:
  
1. Gå til menyvalget «Konto» og velg «Avslutte konto»
2. Velg foretak, konto, dato for avslutning og klikk på «Neste»
3. Velg kontonummer som saldo og renter skal overføres til og klikk på «Neste»
4. Bekreft avslutning ved å klikke på «Avslutt konto»

Husk å hente bilag og annen dokumentasjon før du avslutter en konto. De fleste bilagene blir slettet når kontoen avsluttes, og disse vil du trenge til regnskapet. Kontoutskrifter og årsoppgaver er derimot tilgjengelige i nettbanken i ett år etter avslutning.

Til toppen

Slik avslutter du konto (1:15 min)

 

Opprette depositumskonto

  
Opprettelse av depositumskonto gjøres av utleier i leieforholdet. En bruker med bestillerrettigheter i utleiers nettbank kan gjøre dette ved å:
  
1. Klikk på menyvalget «Konto» og velg «Åpne konto»
2. Velg «Depositumskonto» og «Åpne depositumskonto»
3. Fyll ut informasjon i skjemaet og klikk «Neste»
4. Les gjennom oppsummeringen av bestillingen og vilkårene for depositumskonto.
5. Huk av for at du har lest og forstått vilkårene og klikk på «Bekreft» for å for å fullføre opprettelsen
  

Vær oppmerksom på at begge parter i leieforholdet må være, eller bli kunde i DNB før kontoen opprettes.

Til toppen

Slik oppretter du depositumskonto (2:23 min)

 

Avslutte depositumskonto - for utleier

  

Avslutning av depositumskonto kan startes av enten utleier eller leietaker og må gjøres av en bruker med bestillerrettigheter i nettbanken.

  

1. Klikk på menyvalget «Konto» og velg «Avslutte konto»

2. Velg «Depositumskonto» og «Avslutt depositumskonto»

3. Fyll ut informasjon i skjemaet og klikk «Neste»

4. Les gjennom oppsummeringen av avslutningen og klikk på «Bekreft» for å fullføre avslutning

5. Vi kontakter den andre parten og informerer om at det er bedt om avslutning.

  

Tips: Hvis begge parter sender inn avslutningsskjema vil avslutningen gå raskere.

Til toppen

Slik avslutter du depositumskonto - for utleier (2:18 min)

 

Avslutte depositumskonto - for leietaker

  

Avslutning av depositumskonto kan startes av enten utleier eller leietaker og må gjøres av en bruker med bestillerrettigheter i nettbanken.

  

1. Klikk på menyvalget «Konto» og velg «Avslutte konto»

2. Velg «Depositumskonto» og «Avslutt depositumskonto»

3. Fyll ut informasjon i skjemaet og klikk «Neste»

4. Les gjennom oppsummeringen av avslutningen og klikk på «Bekreft» for å fullføre avslutning

5. Vi kontakter den andre parten og informerer om at det er bedt om avslutning.

  

Tips: Hvis begge parter sender inn avslutningsskjema vil avslutningen gå raskere.

Til toppen

Slik avslutter du depositumskonto - for leietaker (2:04 min)

 

Tilpasse bedriftsnettbanken


Du kan tilpasse enkelte sider i nettbanken slik at det passer deg.

Sidene Kontooversikt og Siste transaksjoner/Ny kontoinformasjon kan du tilpasse ved å:
1. Klikk deg inn på den aktuelle siden
2. Velg «Tilpass siden» øverst i bildet. Her kan du fjerne, legge til og endre rekkefølge på kolonner

Du får også gjort ulike tilpasninger i nettbanken ved å gå til Administrasjon -> Mine innstillinger.

Til toppen

Slik tilpasser du nettbanken (2:30 min)

 

Motta utenlandsbetaling (IBAN og BIC)

For at du skal kunne motta betalinger fra utlandet er det to ting du trenger å oppgi til avsender: IBAN og BIC/Swift.


Du finner IBAN-nummeret deres med vår BIC/SWIFT-adresse på kontoutskriften.


Du kan også finne dette ved å gå til menyen Administrasjon-> IBAN-kalkulator. Legg inn det aktuelle kontonummer og klikk på «Bekreft».


Hvis du har blitt bedt om å oppgi vår adresse kan du gjerne bruke:

DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo


Til toppen

Slik mottar du betalinger fra utlandet (0:59 min)

 

Registrere en EU-betaling

EU-betaling benyttes når du skal betale i euro eller mottakerlandets valuta. Klikk her for å se en fullstendig liste over hvilke land du kan benytte EU-betaling til.

1. Trykk på menyvalget «Betaling» og velg «Betale utland» 
2. Velg fanen «EU-betaling» 
3. Legg inn mottakers IBAN, navn og adresse samt melding til mottaker 
4. Informasjon om mottakers bank fylles automatisk ut etter at du har lagt inn IBAN 

For beløp over kr 100 000,- er det krav om informasjon for myndighetsrapportering. Du får da valg om å legge inn kode for betalingsart, og legge inn en kort tekst om hva beløpet gjelder. 

Vær oppmerksom på at «Foreløpig kurs» forholder seg til DNB sin valutakalkulator som oppdateres én gang per bankdag kl 09:00. Kursen svinger hele tiden, og du vil ikke se gjeldende kurs før betalingen er vekslet og utført.

Til toppen

Slik registrerer du en EU-betaling (3:06 min)

 

Finn PIN-kode til kort


» Logg inn for å finne PIN-kode

Du finner PIN-koden i din private nettbank, ettersom våre kort er registrert på fødsels- og personnummer. Hvis du ikke har privat nettbank i DNB, kan du fortsatt logge inn med ditt fødsels- og personnummer og BankID fra annen bank.

1. Velg fanen «Innstillinger», og deretter «Vise PIN-kode».
2. Velg bedriftskortet og utløpsdatoen i nedtrekksmenyen. Du vil da bli bedt om å bekrefte visningen med BankID, BankID mobil eller personlig kode.
3. PIN-koden vises på skjermen. 

Tips: Du kan også finne PIN-koden til kortene dine i mobilbanken.

Til toppen