Kundeservice forsikring

dame og barn

Hvordan melde ifra om skade eller et uhell?

Skader som tyveriskader, brannskader og personskader i trafikken skal meldes oss umiddelbart på telefon
+ 47 915 04818 mandag-fredag 08.00-15.30 + 24-timers vakttelefon.

» Meld skade her

Har du spørsmål om kjøp av forsikring, faktura eller andre servicehenvendelser kan du ta kontakt med oss på telefon
+ 47 915 04800 mandag-torsdag 08.00-20.00,
fredag 08.00-18.00.

Spørsmål og svar om forsikring

Hvordan får jeg rabatt ved kjøp av skadeforsikringer?

Jo flere skadeforsikringer du har, jo mer rabatt får du
 • 10 % samlerabatt med 3 forsikringer*
 • 15 % samlerabatt med 4 forsikringer
 • 20 % samlerabatt med 5 forsikringer**
 • 5 % rabatt i tillegg om du har et kundeprogram

* eller hus- og bilforsikring
** for å oppnå 20 % samlerabatt må du være eKunde. Det betyr at du må samtykke til kommunikasjon med oss skjer elektronisk.

Hvor finner jeg forsikringsbevisene mine?

Forsikringsbevisene finner du innlogget i nettbanken under "Pensjon og forsikring" og "Forsikringsbevis" i hovedmenyen.

Sier dere opp den gamle forsikringen min når jeg kjøper ny?

Når du kjøper forsikringer hos oss sier vi opp skadeforsikringene i ditt tidligere selskap. Personforsikringer (livs- og uføreforsikring samt barneforsikring) får vi ikke sagt opp for deg. Disse må du si opp selv, men du bør vente med å gjøre det til du har fått beskjed fra oss at helseerklæringen ble godkjent.

Forsikringene mine fornyes nå. Hvordan har prisen endret seg?

Forsikringsavtaler fornyes en gang hvert år. Når forsikringene fornyes vil du motta et forsikringsbevis med oppdaterte priser og vilkår. Som regel blir prisene justert opp i tråd med indeksreguleringer (generell prisøkning for varer og tjenester), men skadestatistikken for ditt område, aldersgruppe, objekttype osv. kan gjøre at prisendringen avviker fra indeksreguleringen. Dersom forsikringen nå omfatter mer enn tidligere vil også det gi utslag på prisen.

Jeg ønsker å klage på et forsikringsprodukt

Ved klager eller reklamasjon på rådgivning eller skadeoppgjør oppfordrer vi deg å sende en epost til klageservice@fremtind.no eller et brev til:

Fremtind Forsikring 
v/ Klageservice
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

Øvrige klager og reklamasjoner kan rettes til kundesenteret vårt via chat eller ved å ringe 915 04800.Hvordan sier jeg opp mine forsikringer hos dere?

Dersom du ikke lenger har behov for forsikringen(e) du har hos oss kan du skrive til oss fra nettbanken og forklare årsaken til at du ønsker å si opp forsikringen. Vi må vite årsaken da det har innvirkning på oppsigelsestiden. Ved bytte av forsikringsselskap må det nye selskapet sende oppsigelse på vegne av deg. For kjøretøy gjelder egne regler. Se spørsmål og svar om bilforsikring. 

Kan jeg forsikre hunden/katten/hesten min hos dere?

Ja, du kan tegne forsikring på hund, katt og hest.
 

Spørsmål og svar om faktura på forsikring

Kan jeg ha månedlig faktura?

Ja. Vi anbefaler for øvrig å bruke eFaktura, Avtalegiro eller Avtalegiro.

Hvordan oppretter jeg Avtalegiro og/eller eFaktura for min forsikringer?

Det kan du opprette i nettbanken under "Dagligbank og lån" –> "Avtalegiro og eFaktura" –> "Opprett ny avtale". Bruk informasjonen som står på fakturaen din.
 

Spørsmål og svar om innbo- og husforsikring

Jeg har flyttet til ny bolig. Hva gjør jeg?

Før du flytter inn i din nye bolig må du ha en innboforsikring (og husforsikring dersom du har kjøpt hus). Du kan kjøpe forsikring i nettbanken under "Pensjon og forsikring" og "Mine skadeforsikringer". For å avslutte gammel forsikring i DNB må du ta kontakt med oss på chat eller på telefonnummer 915 04800.

Hvilke skader må meldes til politiet?

Brann og tyveri er skader som skal meldes til politiet.

Hva gjør jeg ved tyveri av sykkel?

 • Kontakt Fremtind på telefon 915 04818 eller meld skaden direkte på nett her
 • Anmeld forholdet på politiets hjemmesider
 • Dokumenterer pris på tilsvarende sykkel

Hva gjør jeg ved tyveri eller innbrudd?

 • Kontakt Fremtind skadeavdeling på telefon 915 04818 eller meld skaden direkte på nett her
 • Anmeld forholdet på politiets hjemmesider
 • Dokumenterer gjenstandene

Hva gjør jeg ved brann?

 • Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi nøyaktig adresse. Dette bør du også lære barna. Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.
 • Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.
Ta kontakt med Fremtind på telefon 915 04818 for å melde skade.

Tips: vi anbefaler at alle beboere i bygningen øver på evakuering ved brann. Det bør avtales en fast møteplass.

Hva gjør jeg ved vannskade?

Ved rørbrudd steng hovedstoppekran, ta kontakt med lokal rørleggervakt.
 • Fjern mest mulig av vannet, og flytt møbler og andre eiendeler for å begrense skaden
 • Ta bilder og notater, dette vil komme godt med i saksbehandlingen
 • Ta kontakt med Fremtind på telefon 915 04818 for å melde skade
Tips: alle i husstanden bør vite hvor stoppekranen er og hvordan denne fungerer.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager skadedyr, sopp eller råteskader?

 • Kontakt Fremtind på telefon 915 04818
 • Kontakt et skadedyrselskap
 

Spørsmål og svar om reiseforsikring

Dekker reiseforsikring uhellskade på mobil?

Reiseforsikringen dekker ikke uhellsskader på mobil, nettbrett eller datamaskin, men vi dekker uhellskader på annet reisegods inntil 2 500 kroner.

Kan jeg utvide varigheten på reiseforsikringen min?

Ja, forsikringen kan utvides til 90, 120 eller 180 dagers varighet, mens reiseforsikring tilknyttet kredittkort har en øvre grense på 6 måneder. Ta kontakt med oss på chat eller 915 04800 før du reiser.

Hvor mye koster det å utvide reiseforsikringen min?

Ta kontakt med oss på telefon 915 04800 dersom du skal være borte lenger enn reiseforsikringens varighet og har behov for utvidelse. Kredittkortforsikring for flere reisende koster 800 kroner per påbegynte uke.

Trenger jeg reiseforsikring hvis jeg har Europeisk helsetrygdkort?

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem. Helsetrygdekortet er kun gyldig i EØS-området og Sveits.

Reiseforsikring dekker, i tillegg til medisinsk behandling, også en rekke andre hendelser som kan skje i forbindelse med en reise. Se oversikt her

Jeg er syk og på reise. Hva gjør jeg?

Er du eller medreisende blitt syke kontakt Falck Global Assistance på telefon +47 24 06 29 90. De hjelper deg å finne lege og sykehus og har tilgang til egen medisinsk kompetanse. Har du andre utgifter i forbindelse med sykdom, ta vare på kvitteringer. Disse skal sendes inn sammen med skademelding til Fremtind Forsikring.

Jeg er blitt syk og kan ikke reise. Hva gjør jeg?

Sørg for å avbestille reisen så fort du er kjent med at du ikke kan reise. Be om bekreftelse på avbestilling fra reisearrangør hvor det også fremkommer hva man eventuelt får refundert. Reisedokumenter, bekreftelse på avbestilling samt dokumentasjon på avbestillingsårsak (legeerklæring som bekrefter akutt sykdom) sendes inn sammen med skademeldingsskjema til Fremtind Forsikring.

Jeg har blitt frastjålet eiendeler på reise. Hva gjør jeg?

Når du har blitt frastjålet eiendeler på reise er det viktig at du melder ifra om tyveriet til lokale myndigheter. Når du kommer tilbake til Norge sender du oss en skademelding.

» Send skademelding her

Min bagasje er forsinket. Hva gjør jeg?

Sørg for å få bekreftelse på forsinket bagasje på flyplassen, ofte kalt PIR (PIR – property irregularity report). Er bagasjen forsinket i over 4 timer, kan du kjøpe nødvendig klær og toalettsaker i perioden bagasjen er savnet og ta vare på kvitteringer. Når du kommer tilbake til Norge, send inn skademelding. Ha kvitteringer og bekreftelse (PIR) tilgjengelig.

» Send skademelding her

Jeg er rammet av flystreik. Hva gjør jeg?

Reiseforsikringen dekker ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik og arbeidskonflikter. Vi ber deg som reisende å ta kontakt med flyselskapet for endring og ombooking av din reise.

» Se også Forbrukerrådets sine sider for hva du har krav på ved streik
 

Spørsmål og svar om bilforsikring

Hva er trafikkforsikringsavgiften?

Trafikkforsikringsavgift (TFA) er en avgift til staten.

Fra 01.01.18 er forsikringsselskapene pålagt å kreve inn den nye avgiften sammen med betalingen for forsikring av kjøretøy.

TFA erstatter det som tidligere het årsavgift for kjøretøy.

TFA skal betales samtidig som du betaler inn din forsikringspremie. Betaler du forsikringen hver måned, så skal du også gjøre det samme med denne avgiften.

Dersom du eier flere kjøretøy, og har en felles faktura for alle kjøretøy, så betales TFA samtidig for alle kjøretøy.

» Her finner du utfyllende informasjon om trafikkforsikringsavgiften

Jeg skal bruke bilen min til øvelseskjøring. Hva må jeg gjøre?

Du trenger ikke å gjøre endringer på bilforsikringen. Det er ledsageren som regnes som fører av bilen og er ansvarlig.

Jeg vil avslutte bilforsikringen min. Hva gjør jeg?

Solgt, vraket eller stjålet kjøretøy:
Du behøver ikke gi oss beskjed om at kjøretøyforsikringen skal opphøre, dette får vi beskjed om fra Statens Vegvesen. Vi kan ikke avslutte forsikringen før vi får beskjed fra Statens Vegvesen.
For mye innbetalt forsikringspremie og Trafikkforsikringsavgift vil automatisk bli refundert. 
Du må fortsatt kontakte oss: 
 • Når du har levert tilbake et leaset kjøretøy.
 • Ved endring på kjøretøy som ikke krever ansvarsforsikring. (For eksempel uregistrert kjøretøy, tilhenger, campingvogn osv)
Hvis du har kjøpt ny bil, kan du tegne ny forsikring her.

Kan jeg tegne forsikring på bilen til barnet mitt?

Så lenge barnet er over 18 år kan man ikke forsikre kjøretøyet. Han/hun må selv beregne tilbud i nettbanken eller ta kontakt med oss på chat eller på telefon 915 04800. Personer under 18 år er for unge til å inngå forsikringsavtaler. Forsikringen må stå på foresatte frem til vedkommende fyller 18 år.

Hvilke skader må meldes til politiet?

Alle hendelser som involverer tyveri, hærverk eller personskader skal meldes til politiet.

Jeg har kollidert bilen min. Hva gjør jeg?

Tilkall medisinsk personell om personer har blitt skadet. Fyll ut skademelding sammen med motparten.
 • Meld i fra til Fremtind Forsikring ved å sende melding fra nettbanken eller ringe 915 04818 (+47 915 04818 fra utlandet)

Hvilke skader er dekket av kun ansvarsforsikring?

Ansvarsforsikring er den lovpålagte forsikringen som dekker skader bilen din eventuelt påfører andre personer eller andres eiendom. Vi har i tillegg inkludert en forsikringsdekning som heter fører- og passasjerulykke som gir utbetaling dersom fører eller passasjer skulle blitt skadet som følge av en ulykke.

Hva dekkes av minikaskoforsikring?

I tillegg til å dekke det som er omfattet av ansvarsforsikringen vil du ha dekning for følgende hendelser:
 • Veihjelp
 • Brann
 • Tyveri
 • Glasskader

Når trenger jeg kaskoforsikring?

I tillegg til det som er omfattet av ansvar og minikasko dekker kaskoforsikring plutselige og uforutsette skader på ditt eget kjøretøy. Er du innblandet i en ulykke hvor motparten får skylden vil skadene på din bil dekkes av motpartens ansvarsforsikring, men hvis ingen andre kan klandres for skaden må du ha kaskoforsikring for å få dekket skadene på din bil. Man bør ha kaskoforsikring om man er avhengig av bilen og ikke har råd til å miste den verdien den utgjør. Forsikringen kan utvides til å omfatte leiebil i inntil 45 dager.

Toppkasko

I tillegg til det som er omfattet av ansvar, minikasko og kasko, dekker toppkaskoforsikring ny bil ved totalskade (inntil bilen er 3 år eller 100 000 kjørte kilometer), maskinskade (inntil 8 år) og glasstak.

Hva er bonus og hvor mye har jeg i bonus?

 • Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien i forhold til grunnpremien, inntil du har oppnådd 75 % reduksjon. Du kan se hvor mye bonus du har på forsikringsbeviset som du finner under "Pensjon og forsikring" og "Mine skadeforsikringer".
 • høyeste bonustrinn er 75 % fjerde år eller mer. Ved skade vil du ikke få bonustap, men du mister opptjeningsårene.
 • Du kan også velge 80 % bonus, som gir enda lavere premie, men da vil du miste 10 % ved en skade, og havne på 70 % første år. 

Når får jeg bonustap?

 • Bonustap får du hvis du bruker kaskoforsikringen din til å reparere skade på egen bil.
 • Du får også bonustap om vi må erstatte skade som du er ansvarlig for, selv om du ikke fikk skade på egen bil.

Hvilke skader gir ikke bonustap?

• Redning, glass-, brann- og tyveriskader
• Påkjørsel av dyr
• Naturskader

Jeg har kjørt firmabil. Kan jeg få høyere bonus? Kjørt/kjøpt?

For å kunne overføre bonus fra firmabil til privat forsikring kreves det en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver. Ta kontakt med oss på chat eller telefon 915 04800.

Jeg har eid bil i utlandet. Kan jeg få høyere bonus?

Dersom du har kjørt bil i USA, Canada eller et europeisk land kan du få innvilget inntil 50 % bonus. For å få innvilget bonusen må det foreligge dokumentasjon på skadefri kjøring fra ditt utenlandske forsikringsselskap.

Hvor lenge beholder jeg opptjent bonus, uten å ha bil?

Ubrukt bonus utgår etter 3 år.

Når øker bonusen min?

Bonusen din øker en gang i året såfremt du ikke har hatt en skade. Bonusøkningen skjer samtidig som forsikringen fornyes. Dersom du har hatt en skade vil bonusen din reduseres når forsikringen fornyes.

Spørsmål og svar om dyreforsikring

Veterinærutgifter

Forsikringen dekker livslange veterinærutgifter til undersøkelse og behandling av sykt eller skadet husdyr, samt nødvendig opphold på dyrehospital/klinikk.

Forsikringssummen for veterinærutgifter kan være opp til kr 50 000 per forsikringsår. Valgt forsikringssum står i forsikringsbeviset.

Gjentatte veterinærbesøk med behandling og også utgifter til medisiner, som skyldes samme sykdom eller gulykkeshendelse, regnes som ett og samme skadetilfelle. Erstatning for ett og samme skadetilfelle er begrenset til valgt forsikringssum. 
Det er en økt egenandel for veterinærutgifter for hund/katt som har fylt 7 år.

Medisiner

Forsikringen dekker utgifter til reseptbelagte medisiner.

Fødselshjelp

Keisersnitt/-fødselshjelp dekkes begrenset til én gang i dyrets levetid under forutsetning av at dyret har vært sammenhengende forsikret i selskapet i minst 12 mnd.

For rasene fransk bulldog, engelsk bulldog, boston terrier, chihuahua, pomeranian eller blandingsraser der nevnte raser inngår erstattes ikke skade ved keisersnitt/-fødselshjelp.


Leddsykdommer

Hofteleddsdysplasi, albueleddsdysplasi, osteokondrose, patellaluksasjon, samt Short Ulna eller Calvé-Legg-Perthes dekkes dersom hunden ble forsikret med en veterinærforsikring før fylte fire måneder og har vært sammenhengende forsikret siden.

Ved hofteleddsdysplasi og albueleddsdysplasi må hunden være funnet HD/AD-fri ved røntgenfotografering. Alternativt må begge foreldrene være røntgenfotografert og funnet HD/AD-frie.

Sterilisering/ kastrering

Utgifter til kjemisk eller kirurgisk kastrering eller sterilisering, dekkes ikke, med unntak av når det foreligger skade i kjønnsorganet. Utgifter/sykdom knyttet til kryptorkisme er likevel ikke dekket.

Rehabilitering

Kostander til akupunktur, fysioterapi og kiropraktor som følge av en erstatningsmessig skade og som blir rekvirert av eller utført av veterinær dekkes med inntil 5 000 kroner.

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av utgifter ved alternativ behandling, slik som gullimplantatbehandling og homøopati, selv om dette er foreskrevet eller utført av veterinær som en del av behandlingen.

Dyr som blir borte

Erstatning for bortkommet dyr utbetales tidligst 3 måneder etter at bortkomsten er meldt selskapet og politiet, og dyret er etterlyst ved annonsering. Kommer dyret til rette etter at erstatning er utbetalt, kan sikrede beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake, se punkt 7.8 i vilkårene.

Tannsykdommer/ skader

Utgifter til tannbehandling eller utgifter som skyldes bittfeil, tannstillingsfeil, periodontitt, gingivitt, løse tenner, fjerning av tannstein, følger av tannstein eller sykdom/skader som skyldes dårlig tannhelse dekkes ikke av forsikringen. 

Likevel dekkes utgifter til:
• Behandling etter fraktur av permanent tann
• Trekking av tilbakeholdte/-frakturerte melketenner
• Tannrotabcess
• Tannresorpsjon 
For behandling og trekking av melketenner kreves det at hunden har vært uavbrutt forsikret med veterinærforsikring siden før den fylte fire måneder.

Tap av bruksverdi

Forsikringen dekker varig nedsatt bruksverdi som følge av skade for hund og katt. Dette gjelder når hunden/ katten er ferdig trenet til et bestemt formål, eller dokumenteres å være et avlsdyr. For tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte. For hannhund og hannkatt vil avlsegenskaper si beviselig farskap til minst tre kull. Tapet av bruksverdi må attesteres av veterinær.

Erstatningen ved nedsatt bruksverdi er 50 % avhundens/kattens forsikringssum, men ikke mer enn 50 % av det det vil koste å anskaffe en tilsvarende ny hund/katt av samme rase. Dekningen gjelder til og med første hovedforfallsdag etter at dyret har fylt 12 år.

Der er ikke bruksverdiforsikring på hest.

Dødsfall/avlivning

Forsikringen dekker det økonomiske tapet ved at dyret dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av skade. Avliving av dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelse for dyret, og dette bekreftes av veterinærattest. 
 
Forsikringen dekker ikke død (avliving/utbetaling på dødsrisikoforsikring) hest på grunn av haltheter og bevegelsesforstyrrelser som følge av artroser, kroniske- eller prestasjonsrelaterte lidelser. Unntaket for halthet gjelder ikke dersom haltheten skyldes fraktur, akutt sårskade eller avrevet sene.

Ved erstatningsmessig skade for død, avlivning eller forsvunnet dyr er erstatningen lik forsikringssummen, men ikke mer enn det vil koste å anskaffe et tilsvarende nytt dyr av samme rase. Fra dyret fyller 7 år reduseres forsikringssummen med 20 % årlig, maksimalt 80 %. Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset.
 
Ved erstatning må kjøpekontrakt fremlegges som dokumentasjon på erstatningskravet. Dyr kjøpt i utlandet må være fortollet i Norge.

Avlivings- og kremeringskostnader dekkes inntil 2 000 kroner, men kun etter en erstatningsmessig skade innenfor forsikringssummen for veterinærutgifter. 
Forsikringen gjelder til og med første hovedforfallsdag etter at dyret har fylt 12 år.
 

Spørsmål og svar om barneforsikring

Hva er helsetelefonen?

Helsetelefonen er en tjeneste som er inkludert i din barneforsikring. Tjenesten er gratis og du kan ringe for å få hjelp og råd til alle døgnets tider hvis barnet ditt eller andre i husstanden blir syke eller skadet. Du får svar på hva du kan gjøre i akutte situasjoner og om hvordan du eventuelt kan behandle tilstanden selv, råd om førstehjelp og praktisk veiledning for å komme videre. Hvis du trenger fysisk konsultasjon vil Helsetelefonen anbefale fastlege, legevakt osv. Du kan også få snakke med lege, få henvisning til spesialist og resept på medisin. Ring +47 240 62 220 dersom du lurer på noe, ingen spørsmål er for små eller for store.

Når kan jeg kjøpe barne- og ungdomsforsikring?

Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år.

Kan jeg flytte min barne- og ungdomsforsikring fra mitt nåværende selskap?

Det finnes ikke flytteregler for barneforsikring. Du må tegne «ny» forsikring og avgi nye helseopplysninger. Du bør ikke si opp forsikringen hos annen leverandør før saken er behandlet ferdig hos DNB Liv.

Hva skjer når barnet fyller 26 år?

Det vil gå ut en informasjon til barnet om rett til fortsettelsesforsikring i forkant av at barneforsikringen opphører. Barnet må da ta kontakt med DNB Liv innen 6 måneder, og gi beskjed om at han/hun ønsker å fortsette dekningene. Det vil da bli sendt et tilbud på forsikring.

Hvem skal fylle ut helseerklæringen?

Forsikringstaker skal fylle ut og signere helseerklæringen, men barn som har fylt 16 må også signere på forsikringen.

Jeg har ulykkesforsikring på barna. Er det nok?

En ulykkesforsikring hos oss gir en engangsutbetaling dersom barnet blir erklært medisinsk invalid etter en ulykke. Den dekker også behandlingsutgifter som måtte oppstå i forbindelse med ulykken. En barneforsikring er mer omfattende. Klikk her for mer informasjon.

Når kan uføredekningene komme til utbetaling?

Uførekapital kan tidligst utbetales når barnet er fylt 20 år. Det er krav om at barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 2 år sammenhengende. Uførerente kan tidligst utbetales når barnet er fylt 19 år. Det er krav om at barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.
 

Spørsmål og svar om livsforsikring

Må jeg være 100 % frisk og arbeidsfør for å kjøpe en uføreforsikring?

Ja, du kan ikke være sykemeldt eller arbeidsufør når du kjøper en uføreforsikring.

Vil min samboer få utbetaling fra livsforsikring hvis jeg skulle dø?

For at samboer skal få utbetaling fra en livsforsikring må du begunstige vedkommende. Vi fraviker da fra ordinære arveregler ved en eventuell utbetaling.

Kan jeg flytte min livsforsikring fra mitt nåværende selskap?

Det finnes ikke flytteregler for livsforsikring. Du må tegne «ny» forsikring og avgi nye helseopplysninger. Du bør ikke si opp forsikringen hos annen leverandør før saken er behandlet ferdig hos DNB Liv.

Hva gjør jeg dersom jeg vil søke om å få utbetalt min uføreforsikring?

Fyll ut skjema du finner på denne siden og send det til:

DNB Livsforsikring ASA
Postboks 7500
5020 Bergen

Kan jeg si opp min livsforsikring?

Du kan si opp en livsforsikring i nettbanken under Pensjon og forsikring – Mine livsforsikring – Oppsigelse av avtale (nedtrekkmeny til høyre for avtalen). Alternativt kan du sende signert brev til:

DNB Livsforsikring ASA
Postboks 7500
5020 Bergen

Hva gjør jeg dersom jeg vil endre min forsikring?

Du kan endre en livsforsikring i nettbanken under Pensjon og forsikring – Mine livsforsikring – Øvrige endringer (nedtrekkmeny til høyre for avtalen). Du kan også ta kontakt med DNB Livsforsikring på 915 04800.

Hva betyr det at jeg har premiefritak?

Premiefritak innebærer at DNB betaler hele eller deler av premien dersom du blir minst 50% arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Premiefritak ytes i henhold til uføregraden. Det vil si at hvis du blir erklært 80% arbeidsufør betaler vi 80% av premien.

Er jeg ikke dekket gjennom det offentlige?

Ved død har du ingen dekning via stat eller kommune. Dersom du blir arbeidsufør vil du få uføretrygd. Uføretrygden er i korte trekk begrenset til 66% av inntekten din. Inntektsberegningen er begrenset til 6G – folketrygden grunnbeløp.

» Se NAV sine sider for mer informasjon.