Gjennom DNB Markets Aksjehandel på Internett kan du handle alle unoterte aksjer som er registrert på Norges Fondsmeglerforbund sin liste over unoterte aksjer, kalt OTC listen.

DNB Markets er sammen med mange av de andre autoriserte verdipapirforetakene og børsmedlemmene tilknyttet OTC-listen.  Merk at ikke alle meglerforetak er tilknyttet OTC-listen. For mer informasjon om kursnoteringen på OTC-listen, se http://www.nfmf.no/. Listen til OTC er nå delt i A- og B- liste. A-listen er der de mest omsatte selskapene står.
 
En vesentlig forskjell fra "vanlig" børshandel er at det unoterte markedet ikke er automatisert.  Når din ordre i en unotert aksje kommer inn til vårt meglerbord, registrerer vi ordren manuelt inn i den elektroniske ordreboken for OTC-listen.  Alle handler sluttes manuelt over telefon meglerne imellom, og registreres og rapporteres deretter i OTC-systemet. Når handelen er bekreftet fra motmegler, vil vi registrere handelen som gjennomført og vise dette for deg i aksjehandelsløsningen.
 
Ovennevnte manuelle ordre- og handelsflyt viser at du ikke kan forvente at handel blir utført eller registrert på OTC listen med en gang ordre er blitt registrert i aksjehandelsløsningen.  DNB Markets tilstreber å utføre ordre på OTC-listen, på raskest og mest mulig effektiv måte, men kan ikke avgi noe garanti for at ordre blir utført og rapportert innenfor gitte tidsrom.

Endring/kansellering av ordre
Det er ikke mulig å kansellere eller endre ordre i løpet av børsdagen på internett. Ønsker du å endre/kansellere ring 915 08940 og oppgi ordrenummer.

Kurtasje for unoterte handler, se vår prisliste.
 
Du finner 15. min forsinkede kurser på unoterte aksjer i Aksjehandel på Internett etter innlogging.
 
Unoterte aksjer som er ervervet på andre måter enn gjennom ordre i Aksjehandel på Internett vil ikke automatisk komme inn i porteføljebildet.  Dette gjelder aksjer som er tildelt i emisjoner, gjennom ansatteprogram, handlet gjennom megler m.v. Vi kan oppdatere porteføljen din hvis du sender en e-post til ah.markets@dnb.no med beskrivelse av hvilke poster som skal oppdateres.
 
Ordre i unoterte aksjer som ikke er notert på OTC-listen må ringes inn på telefon 08940. 
 
 
Kontakt Aksjehandel/-analyse
DNB Markets
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

» Vilkår og avtaler