Prisliste

Infront by DNB er en abonnementstjeneste som kan skreddersys ditt behov. Du kjøper grunnpakken med eller uten ordredybde, og kan bestille tilleggstjenester etter behov.

Utfører du aksjehandlene dine gjennom Infront by DNB refunderer vi 10% av internettkurtasjen du legger igjen hver måned, begrenset oppad til prisen du betaler for Infront by DNB grunnpakke. Refusjon beregnes pr. måned etterskuddsvis og avregnes hvert kvartal sammen med fakturering av abonnementsavgiften Infront by DNB.
 
Prisene er pr. måned. Eksklusive mva., men inklusive børsavgift.
» Private investorer
» Profesjonelle investorer 
Kontakt Aksjehandel/-analyse
DNB Markets
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 07.30 - 22.10

» Vilkår og avtaler