Bjørvika kontor
Verdipapirhandelloven stiller krav til banken og verdipapirforetaket om å inngå en kundeavtale ved handel i finansielle instrumenter.
Loven stiller krav til hvordan verdipapirforetaket skal opptre overfor våre kunder.

I kundeavtalen innhenter vi informasjon om erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil. Innhentet informasjon skal sikre at våre kunder får tilpasset rådgivning.
 
Er du nettbankkunde Privat eller Bedrift?
Har du nettbank i DNB ber vi vennligst om å logge inn og registrere dine data via knappene under. Fordelen for deg som kunde er at du da er identifisert og derfor slipper å motta dokumenter for utfylling, signatur og retur til oss.
 
Registrer kundedata uten innlogging.
Hvis du er Privatkunde eller Bedriftskunde uten nettbank må du fylle ut skjema som ligger i høyremargen på denne siden.