Prisliste sparing og forsikring privatkunder

Andre priser:
Til prisliste Lån
Til prisliste Kort og betaling
Til prisliste aksjehandel


Sparing Forsikring
Annet:

Alle rentesatser er p.a dersom ikke annet er angitt.

Superspar Rente
Innskuddsrente 1,20 %

Beløp som overstiger 8 millioner får 1,00 % i rente.

Vilkår Superspar
Det er krav om fast månedlig sparing på Superspar. Kontoen har 12 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. Uttak utover dette, 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på belastning av renter og avdrag på lån, samt faste overføringer til fond i DNB.

Til toppen


Boligsparing for ungdom (BSU og BSU Start) Rente
Innskuddsrente uansett beløp 3,20 %
 

Innskuddet skal gå til boligformål. Ved uttak til annet enn boligformål, beregnes en uttaksprovisjon på 2 prosent av uttaksbeløpet.

Til toppen


Barnas Sparekonto
Rente
Barnas Sparekonto / Intro foreldrespar * 1,20 %
Intro sparekonto ** 1,20 %
Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer.
* Kontoen åpnes i barnets navn og disponeres av foreldre/foresatte.
** Kontoen disponeres av barnet

Til toppen


Sparekonto Rente
Ordinær sparekonto
0,55 %
Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer.


Til toppen


Fastrenteinnskudd  Rente
Følgende betingelser gjelder for innskudd minimum kr 25.000 og maks 8 mill:  
Avtale med binding til 15.10.2018 1,60 %
Avtale med binding til 15.10.2019 1,45 %
Følgende betingelser gjelder for innskudd mellom 8 mill og 20 mill:   
Avtale med binding til 15.10.2018 1,20 %
Maksimumsbeløpene gjelder per kunde per salgsperiode. Tilbudet kan bli endret på kort varsel.
Til toppen


  Rente
Aksjehandelskonto 0,25 %


Til toppen


Fond
Vi har kostnadsfri tegning og innløsning i alle våre verdipapirfond; aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Minstetegningen i fondene er fra kr 100,- for engangskjøp og spareavtaler.

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten

Til toppen
Spareforsikring
Årlig
adm.kostnad
Innbet.kostnad Årlig
forvaltnings-kostnad
Garantikonto
0,70 % 0 %   1 %  
           
Garanti Livrente 0,35 % 0,5 %

1 %  
           
Garanti Pensjon Spar (IPS)
0,60 % 0 %   1,30 %  
           
PensjonSpar
0 %
0 %

Varierer ut fra fondssammensetning*
           
Link Pensjon Spar (IPS)
0,90 %
0 %
  Varierer ut fra fondssammensetning*
         
         
* Kostnader knyttet til det enkelte fond belastes daglig av fondsforvalter og er allerede avregnet i fondskursene som offentliggjøres.

Til toppen


Investeringskonto  
Etablerings- og innbetalingskostnad  0 %
Årlig administrasjonskostnad  0 %
Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond inne i ordningen  
Kurtasje ved aksjehandel på nett 0,05% minimum kr. 95,00  
 


Til toppenBarne- og ungdomsforsikring
Vår Barne- og ungdomsforsikring gir utbetaling både ved sykdom og ulykke, og gir foreldre og barn trygghet for fremtiden. Kan kjøpes til barn i alderen 3 måneder til 18 år og varer frem til fylte 26 år og en kan velge mellom:

Basis: kr 1560/ 130 per måned 
Pluss: kr 2400/ 200 per måned
Super: kr 3900/ 325 per måned

Til toppenBetalingsforsikring for forbrukslån og kredittkort
Betalingsforsikring er en forsikring som dekker månedlige minstebetalinger (3 %) av utestående saldo på kreditten i inntil 12 måneder ved sykdom eller ufrivillig arbeidsledighet/ studieavbrudd.
Ved kritisk sykdom eller dødsfall slettes restsaldoen på kreditten.

Forsikringen kan kjøpes av kunder mellom 18 og 64 år og prisen er 0,4 % av utestående saldo ved faktureringstidspunktet.

Til toppen


Skadeforsikring
Vi gir inntil 15 % samlerabatt ved kjøp av tre eller flere forsikringer. Pris på skadeforsikring kan beregnes innlogget i nettbanken. Du trenger ikke være nettbankkunde for å logge inn, beregne pris, få tilbud og kjøpe skadeforsikring på nett. Du trenger ikke å være kunde, du trenger BankID. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på 915 04800.

Til toppen


Generell informasjon

Overtrekk – rente og omkostninger
Overtrekk på konto er straffbart og rentebelastes med p.t. 20 % p.a. I tillegg kommer purreomkostninger i henhold til Inkassolovens bestemmelser (se Prisliste lån, Andre priser for lån - Forsinket betaling/betalingsutsettelse)

Innskuddsgaranti
Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker, er banken obligatorisk medlem av pålagt sikringsfond. Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av sikringsfondet med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner kroner gjelder selv om innskyteren har flere kontoer i banken. Dette gjelder uavhengig av om kontoen er en konto under merkenavnet DNB eller Cresco, da begge disse er kontoer i DNB Bank ASA. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til banken, dersom gjelden er forfalt til betaling og Banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Garantien blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Vi tar forbehold om prisendringer på produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.

Til toppen