Prisliste sparing og forsikring privatkunder

Andre priser:
Til prisliste Lån
Til prisliste Kort og betaling
Til prisliste aksjehandel


Sparing Forsikring
Annet:
Superspar
Rente 0,35 %
Dersom du har mer enn kr 8 millioner på kontoen, får du rente 0,15 % på den andelen av innskuddet som er over kr 8 millioner.
Det er krav om fast månedlig sparing på Superspar. 
Kontoen har 12 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. Uttak utover dette, 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på belastning av renter og avdrag på lån, samt faste overføringer til fond i DNB. 

Til toppen


BSU - Boligsparing for ungdom
Rente
2,80 %
Når du fyller 34 år får BSU-kontoen din samme rente som ordinær Sparekonto.

 

BSU Start
Rente
2,80 %
Ved uttak til annet enn boligformål, beregnes en uttaksprovisjon på 2 prosent av uttaksbeløpet. 
Når du fyller 34 år endres kontoen din til ordinær Sparekonto.
 

Til toppen


Sparekontoer for barn: Barnas Sparekonto og Intro Sparekonto
Rente
1,00 %
Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer for barn.
Barnas Sparekonto: Kontoen åpnes i barnets navn og disponeres av foreldre/foresatte.
Intro Sparekonto: Kontoen disponeres av barnet

Til toppen


Sparekonto
Rente
0,15 %
Det er ingen uttaksbegrensninger på Sparekonto.


Til toppen
 
Sparekonto Pluss
Rente ved innskudd kr 500.000 - 2 millioner* 0,75 %   
*Dersom du har mindre enn kr 500.000 på kontoen, er renten 0,15 %. Har du mer enn kr 2 millioner på kontoen, får du rente 0,15 % på den andelen av innskuddet som er over kr 2 millioner. 
Kontoen har 4 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. For uttak utover dette belastes 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på faste overføringer til boliglån og ASK i DNB.
 
 
 

Fastrenteinnskudd Minimumsbeløp  Rente

   
Fastrenteinnskudd 3 måneder kr 10.000  0,45%  
Fastrenteinnskudd 6 måneder kr 10.000 0,55% 
Fastrenteinnskudd 1 år  kr 25.000 0,75 % 
Fastrenteinnskudd 2 år kr 25.000 0,85 % 
     
Følgende betingelser gjelder for innskudd mellom kr 8 mill og 20 mill:
  0,15 %
Tilbudet kan bli endret på kort varsel. Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp, beregnes det uttaksprovisjon på 1 % av uttaksbeløpet.

Til toppen


 Aksjehandelskonto Rente
Rente 0,05 %


Til toppen


Fond
Vi har kostnadsfri tegning og innløsning i alle våre verdipapirfond; aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Minstetegningen i fondene er fra kr 100 for engangskjøp og spareavtaler.

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten

Til toppen
Spareforsikring
Årlig
adm.kostnad
Innbet.kostnad Årlig
forvaltnings-kostnad
Garantikonto
0,70 % 0 %   1 %  
           
Garanti Livrente 0,35 % 0,5 %

1 %  
           
Garanti Pensjon Spar (IPS)
0,60 % 0 %   1,30 %  
           
PensjonSpar
0 %
0 %

Varierer ut fra fondssammensetning*
           
Link Pensjon Spar (IPS)
0,90 %
0 %
  Varierer ut fra fondssammensetning*
         
* Kostnader knyttet til det enkelte fond belastes daglig av fondsforvalter og er allerede avregnet i fondskursene som offentliggjøres.

Til toppen


Investeringskonto  
Etablerings- og innbetalingskostnad  0 %
Årlig administrasjonskostnad  0 %
Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond inne i ordningen  
Kurtasje ved aksjehandel på nett 0,05% minimum kr. 95  
 
Til toppenBarne- og ungdomsforsikring
Foreldre ønsker å gi barnet sitt størst mulig trygghet på veien mot voksenlivet. Barneforsikring er et viktig tillegg til det folketrygden dekker, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet. 
Hos oss kan du velge mellom tre varianter:

Basis: kr 130 per måned 
Pluss: kr 200 per måned
Super: kr 325 per måned

» Les mer her hvordan du kan trygge oppveksten til barnet ditt.

Til toppenBetalingsforsikring
Betalingsforsikring er en forsikring som dekker månedlige minstebetalinger (3 %) av utestående saldo på kreditten i inntil 12 måneder ved sykdom eller ufrivillig arbeidsledighet/studieavbrudd.
Ved kritisk sykdom eller dødsfall slettes restsaldoen på kreditten.
Forsikringen kan kjøpes av kunder mellom 18 og 64 år og prisen er 0,4 % av utestående saldo ved faktureringstidspunktet.

» Les mer her

Til toppen


Skadeforsikring
Vi gir inntil 15 % samlerabatt ved kjøp av tre eller flere forsikringer. Pris på skadeforsikring kan du beregne ved å logge deg inn i DNBs nettbank. Du trenger ikke være kunde hos oss - du trenger kun BankID for å logge logge inn, beregne pris, få tilbud og kjøpe skadeforsikring på nett. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med oss på 915 04800.

Til toppen


Livsforsikring
Her kan du beregne pris på livsforsikringer som passer deg og din familie.

» Se kalkulator og beregn pris.

Til toppen

Reiseforsikring
Norsk Familieøkonomi har for fjerde året på rad kåret vår reiseforsikring til best i test. Du får en komplett reiseforsikring som gir deg ekstra trygghet på alle typer reiser inntil 60 dager, helt fra du går ut av døra. Les mer og beregn pris innlogget i nettbanken.

 » Les mer og beregn pris innlogget i nettbanken


Til toppen

Generell informasjon

Overtrekk – rente og omkostninger
Overtrekk på konto er straffbart og rentebelastes med p.t. 20 % p.a. I tillegg kommer purreomkostninger i henhold til Inkassolovens bestemmelser (se Prisliste lån, Andre priser for lån - Forsinket betaling/betalingsutsettelse)

Innskuddsgaranti
Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker, er banken obligatorisk medlem av pålagt sikringsfond. Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av sikringsfondet med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner kroner gjelder selv om innskyteren har flere kontoer i banken. Dette gjelder uavhengig av om kontoen er en konto under merkenavnet DNB eller Cresco, da begge disse er kontoer i DNB Bank ASA. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til banken, dersom gjelden er forfalt til betaling og Banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Garantien blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Vi tar forbehold om prisendringer på produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.

Til toppen
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no