Prisliste sparing privatkunder


Superspar
Rente*  0,20 %
*Gjelder nye kontoer fra 22.03.21 og eksisterende kontoer fra 22.05.21
 
Dersom du har mer enn kr 8 millioner på kontoen, får du rente 0,15 % på den andelen av innskuddet som er over kr 8 millioner.
Det er krav om fast månedlig sparing på Superspar. 
Kontoen har 12 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. Uttak utover dette, 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på belastning av renter og avdrag på lån, samt faste overføringer til fond i DNB. BSU - Boligsparing for ungdom
Rente
2,80 %
Når du fyller 34 år får BSU-kontoen din samme rente som ordinær Sparekonto.

 

BSU Start
Rente
2,80 %
Ved uttak til annet enn boligformål, beregnes en uttaksprovisjon på 2 prosent av uttaksbeløpet. 
Når du fyller 34 år endres kontoen din til ordinær Sparekonto.
 Sparekontoer for barn: Barnas Sparekonto og Intro Sparekonto
Rente*
0,80 %
*Gjelder nye kontoer fra 22.03.21 og eksisterende kontoer fra 22.05.21
 

Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer for barn.
Barnas Sparekonto: Kontoen åpnes i barnets navn og disponeres av foreldre/foresatte.
Intro Sparekonto: Kontoen disponeres av barnetSparekonto
Rente
0,15 %
Det er ingen uttaksbegrensninger på Sparekonto.

Sparekonto Pluss
Rente ved innskudd inntil kr 100.000 0,15%
Rente ved innskudd mellom kr 100.000-500.000 0,20%
Rente ved innskudd mellom kr 500.000-2 millioner 0,45%
Har du mer enn kr 2 millioner på kontoen, får du rente 0,15 % på den andelen av innskuddet som er over kr 2 millioner. 
Kontoen har 4 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. 
For uttak utover dette belastes 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på faste overføringer til boliglån og ASK i DNB.
 
 

Fastrenteinnskudd Minimumsbeløp  Rente

   
Fastrenteinnskudd 3 måneder kr 10.000  0,35%  
Fastrenteinnskudd 6 måneder kr 10.000 0,50% 
Fastrenteinnskudd 1 år  kr 25.000 0,70 % 
Fastrenteinnskudd 2 år kr 25.000 0,75 % 
     
Følgende betingelser gjelder for innskudd mellom kr 8 mill og 20 mill:
  0,15 %
Tilbudet kan bli endret på kort varsel. Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp, beregnes det uttaksprovisjon på 1 % av uttaksbeløpet.

Til toppen


 Aksjehandelskonto Rente
Rente 0,05 %Fond
Vi har kostnadsfri tegning og innløsning i alle våre verdipapirfond; aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Minstetegningen i fondene er fra kr 100 for engangskjøp og spareavtaler.

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversiktenSpareforsikring
Årlig
adm.kostnad
Innbet.kostnad Årlig
forvaltnings-kostnad
Garantikonto
0,70 % 0 %   1 %  
           
Garanti Livrente 0,35 % 0,5 %

1 %  
           
Garanti Pensjon Spar (IPS)
0,60 % 0 %   1,30 %  
           
PensjonSpar
0 %
0 %

Varierer ut fra fondssammensetning*
           
Link Pensjon Spar (IPS)
0,90 %
0 %
  Varierer ut fra fondssammensetning*
         
* Kostnader knyttet til det enkelte fond belastes daglig av fondsforvalter og er allerede avregnet i fondskursene som offentliggjøres.


Investeringskonto  
Etablerings- og innbetalingskostnad  0 %
Årlig administrasjonskostnad  0 %
Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond inne i ordningen  
Kurtasje ved aksjehandel på nett 0,05% minimum kr. 95  
 

Generell informasjon

Overtrekk – rente og omkostninger
Overtrekk på konto er straffbart og rentebelastes med p.t. 20 % p.a. I tillegg kommer purreomkostninger i henhold til Inkassolovens bestemmelser (se Prisliste lån, Andre priser for lån - Forsinket betaling/betalingsutsettelse)

Innskuddsgaranti
Som kunde hos oss har du en garanti på innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. Les om innskuddsgaranti her https://www.dnb.no/privat/sparing-og-investering/innskuddsgaranti.html


Vi tar forbehold om prisendringer på produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no