Hei og velkommen til oss

Diskresjonær forvaltning

mann kano
Ved diskresjonær forvaltning overlater du forvaltningen av din formue til oss. Dine verdier står i sentrum for vår relasjon, og sammen skal vi identifisere hvordan vi best sikrer disse på en god måte.

Valget er ditt

Vi tar utgangspunkt i dine ønsker og behov ved sammensetningen av din portefølje. Du bestemmer selv investeringsstrategi og rammer for forvaltningen.

Mer frihet

Som kunde får du profesjonell og individuell forvaltning, uten at du behøver å bruke verdifull tid på å analysere og overvåke finansmarkedene.

Aktiv forvaltning

Vi tilbyr en rekke investeringsmandater med forskjellige egenskaper, strategier og aktivaklasser. Vår løsning er basert på aktiv forvaltning med betydelig rom for taktisk allokering i tråd med vårt gjeldende markedssyn.

Vi holder deg oppdatert

Våre oversiktlige rapporter viser deg status og utvikling på din portefølje. Sammen går vi regelmessig gjennom investeringsstrategien for å sikre at den fortsatt passer til din situasjon, dine forventninger og dine mål.

Diskresjonær forvaltning er et samarbeid mellom DNB Private Banking - og DNB Asset Management som har konsesjon til å yte aktiv forvaltning.

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)