Forvaltning av din formue

forvaltning-mynter

DNB Private Banking tilbyr helhetlig formuesforvaltning. Forvaltning av din portefølje kan struktureres på flere måter avhengig av hvor mye du selv ønsker å være involvert.

Vår rådgivningsprosess

Formuesforvaltning handler om å legge en langsiktig plan for fremtiden. Vi jobber systematisk gjennom vår rådgivningsprosess hvor vi analyserer og kartlegger dine forventninger, slik at vi finner en løsning som er tilpasset dine behov.

Private Banking fond

Vi gir deg tilgang til unike fond fra DNB og anerkjente norske og internasjonale leverandører.

» Se våre fond

Overlat forvaltningen av din formue til oss

mann i bil
Ved diskresjonær forvaltning overlater du forvaltningen av din formue til oss. Dine verdier står i sentrum for vår relasjon, og sammen skal vi identifisere hvordan vi best sikrer disse på en god måte.

» Diskresjonær forvaltning

Sammen blir vi enige om forvaltning av din formue

menn som hilser
Ved investeringsrådgivning gir vi deg tilgang til analyser, markedssyn og anbefalinger, men du tar selv beslutningen.

» Les mer om forvaltning av din formue
 

Du forvalter selv din formue

analyser mobil
Når du forvalter din formue selv gjør du egne analyser og produktvalg. Du får ingen rådgivning og anbefalinger fra oss.

» Slik forvalter du formuen selv

Analyser og rapporter

graf
Her finner du DNB Asset Management sitt markedssyn, Premium rapporter, analyser fra DNB Markets og annen nyttig informasjon.

» Få oversikt

Ansvarlige investeringer

Vi har retningslinjer for ansvarlige investeringer og vi ivaretar miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold i all forvaltning. Viktige verktøy i dette arbeidet er aktivt eierskap ved dialog og stemmegivning, standardsetting, samt eksklusjon og  risikobasert nedsalg.

 

» Les mer om ansvarlige investeringer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

» Se informasjon fra Verdipapirforetakenes Forbund

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)