Formuesforvaltning

forvaltning-mynter

DNB Private Banking tilbyr helhetlig formuesforvaltning. Forvaltning av din portefølje kan struktureres på flere måter avhengig av hvor mye du selv ønsker å være involvert.

Formuesforvaltning - personlig rådgivning tilpasset deg

Formuesforvaltning handler om å legge en langsiktig plan for fremtiden. Vi jobber systematisk gjennom vår rådgivningsprosess hvor vi analyserer og kartlegger dine forventninger, slik at vi finner en løsning som er tilpasset dine behov. Hos oss har du muligheten til å være så involvert som du ønsker. 

Diskresjonær forvaltning
Ved diskresjonær forvaltning overlater du forvaltningen av din formue til oss. Dine verdier står i sentrum for vår relasjon, og sammen skal vi identifisere hvordan vi best sikrer disse på en god måte. 


Investeringsrådgivning
Ved investeringsrådgivning gir vi deg tilgang til analyser, markedssyn og anbefalinger, men du tar selv beslutningen.

Full kontroll
Når du forvalter din formue selv gjør du egne analyser og produktvalg. Vi legger til rette for effektiv gjennomføring av kjøp og salg av verdipapirer gjennom digitale løsninger. I nettbanken får du oversikt og rapporter.

Private Banking fond

Vi gir deg tilgang til unike fond fra DNB og anerkjente norske og internasjonale leverandører.

» Se våre fond


» Se våre fond med Nettoandelsklasse

Våre formuesforvaltere

Formuesforvaltning - Mann i kano
Vi har rådgivere flere steder. Du kan få personlig tilpasset rådgivning om formuesforvaltning følgende steder: Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Tønsberg, Luxembourg og Spania.

Analyser og rapporter

graf
Her finner du DNB Asset Management sitt markedssyn, Premium rapporter, analyser fra DNB Markets og annen nyttig informasjon.

» Få oversikt

Ansvarlige investeringer

Vi har retningslinjer for ansvarlige investeringer og vi ivaretar miljømessige, sosiale og eierstyringsmessige forhold i all forvaltning. Viktige verktøy i dette arbeidet er aktivt eierskap ved dialog og stemmegivning, standardsetting, samt eksklusjon og  risikobasert nedsalg.

 

» Les mer om ansvarlige investeringer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

» Se informasjon fra Verdipapirforetakenes Forbund

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)