Sikring av din identitet

id-sikring

Stadig flere opplever at deres identitet stjeles og misbrukes - få hjelp til å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet.

Hva er identitetstyveri?

Identitetstyveri betyr at noen benytter seg av ditt identifikasjonsbevis med den hensikt å begå økonomisk svindel. Det kan for eksempel være å kjøpe varer, åpne en bankkonto, søke om kredittkort, lån eller registrere telefonabonnement i ditt navn.

Et identifikasjonsbevis er all legitimasjon som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel pass, bankkort, sertifikat, personnummer, kontonummer, login-koder og digital signatur.

Hvordan forebygge identitetstyveri?

Det er noen enkle grep du selv kan ta for å forebygge identitetstyveri:

  • Ha lås på postkassen. Det er ofte fra ulåste postkasser at ID-tyven får tak i personlige opplysninger som senere kan misbrukes, og det er også til ulåste postkasser at falske bestillinger leveres og senere stjeles
  • Ha gode sterke passord som er vanskelig å avsløre. Et passord bør være langt (minst 8 tegn) og sammensatt. Det bør inneholde tall, bokstaver og spesialtegn
  • Ikke del passord med noen, heller ikke dine nærmeste
  • Aktiver 2-trinns bekreftelse for innlogging til dine kontoer og profiler
  • Ha kontroll på når dine bankkort utløper slik at du vet når du skal følge med på om ditt nye kort blir levert i postkassen
  • Sjekk alltid kredittopplysninger som er gjort på deg. Hvis det er foretatt en kredittopplysning som du ikke kjenner til bør du kontakte bedriften som har bedt om kredittopplysninger

Slik fungerer tjenesten

Vi hjelper deg med å gjenkjenne et identitetstyveri. Du får oversikt over kredittforespørsler og betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsselskapene, og kan kartlegge omfanget av eventuelle økonomiske uregelmessigheter.

Vi hjelper også med å gjøre tiltak for å forhindre ytterligere økonomisk misbruk, som for eksempel ved å sperre for adresseendring hos Posten og legge inn frivillig kredittsperre hos kredittopplysningsselskapene. I tillegg kan vi bistå med å avvise urettmessige pengekrav, for eksempel ved utforming av brev til angivelige kreditor(er).

Hvordan kontakte DNB Assistanse?

Ring oss på telefon 800 33 135 - tast 1.

Du kan kontakte oss 24 timer i døgnet.

Betingelser og unntak

For at DNB Assistanse skal kunne avvise kreditorers krav eller foreta andre handlinger på vegne av deg må du utstede en fullmakt til DNB Assistanse.

Delen av tjenesten som omfatter å begrense skadeomfanget etter at et identitetstyveri er funnet sted dekker ikke ID-tyveri begått av din nærmeste familie eller personer i din husholdning.

Du plikter å politianmelde identitetstyveriet hvis DNB Assistanse skal avvise kreditors krav på dine vegne (ved fullmakt til DNB Assistanse).

Tjenesten omfatter ikke erstatning av økonomisk tap som følge av identitetstyveriet, herunder utgifter til nye id-papirer, bankkort o.l.

Tjenesten dekker ikke juridisk bistand.