Sammen blir vi enige om forvaltning av din formue

menn som hilser
God og langsiktig formuesforvaltning står i sentrum i vår dialog med deg, men du tar selv beslutningen.

Bredt produktspekter

Hos oss får du et bredt produktspekter fra DNB og andre anerkjente leverandører. Vi gir deg tilgang til analyser, markedssyn og anbefalinger. Du bestemmer selv allokeringen i porteføljen.

Private Banking fond

Vi gir deg tilgang til unike fond fra DNB og anerkjente norske og internasjonale leverandører. Fondene velges ut gjennom en grundig seleksjonsprosess gjennomført av våre erfarne fondsanalytikere.


» Se våre fond

Private Banking Premium

Våre beste råd i en fondsløsning – du velger fondsprofil, våre profesjonelle forvaltere tar seg av resten. Din portefølje vil alltid være oppdatert med vårt gjeldende markedssyn. Fondene forvaltes av et team som har levert god og konsistent avkastning over tid.

» Private Banking Premium

» Les mer om formuesforvaltning her

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)