Slett fra nett

ID tyveri
Slett fra nett hjelper deg når du opplever at du har mistet kontrollen over hva som ligger på nettet om deg.

ID-tyveri

Vår fantastiske digitale verden har også sine baksider, aldri har ID-tyveri vært mer utbredt og lettere. Har du tenkt over hva konsekvensene vil bli hvis noen utga seg for å være deg på internett? Hva om noen la ut bilder og ytringer i ditt navn på sosiale medier? Som Private Banking-kunde kan du få hjelp til å fjerne uønsket informasjon om deg på nett.

Hvordan forebygge uønsket informasjon på nettet?

  • Vær bevisst på hvilke bilder du deler med hvem. Du har ikke kontroll på hva andre gjør med bilder du har delt med dem. Er du redd for at bildene skal komme ut i offentligheten så ikke del dem med andre
  • Tenk over hvor du deler personlig informasjon
  • Bruk to-trinns bekreftelse på dine profiler på sosiale medier, da blir det vanskeligere å ta over profilen for uvedkommende
  • Vær bevist på hvem du deler med på sosiale medier. Sjekk sikkerhetsinnstillingene så du har kontroll på hvem som kan se profilen din, del kun med dem du vet hvem er

Hva kan bistå med?

Vi hjelper deg med å fjerne uønsket og krenkende innhold fra nettet som er publisert uten ditt samtykke. Vi hjelper deg også med å lukke falske profiler som er opprettet i ditt navn.

Vi er også behjelpelige med å rydde opp i:
  • Uønskede bilder og videoer
  • Krenkende kommentarer, trusler, sjikanerende materiale
  • Personlig informasjon
  • Ta tilbake kontroll over hackede brukerkontoer og epostkontoer

I tillegg kan du få råd og veiledning om nettvett og hvordan du best kan beskytte deg mot at personlig informasjon kommer på avveie.

Hvordan kontakte DNB Assistanse?

Ring oss på telefon 800 33 135 - tast 1

Du kan kontakte oss 24 timer i døgnet.

Nyttige lenker

» Sikkerhet på nett
» Nettvett.no

Mer informasjon

Dette gjør DNB Assistanse

Vi kontakter eierne av nettstedene hvor innholdet ligger lagret, og følger opp saken til oppdraget vurderes som avsluttet.

For å kunne hjelpe trenger vi en del informasjon fra deg som Web-adresse, brukernavn og nærmere informasjon om tidspunkt for opplasting.

I noen tilfeller vil det være mer hensiktsmessig at du selv gjør nødvendige tiltak, og da kan vi hjelpe og veilede deg gjennom denne prosessen.

Unntak og betingelser

For at vi skal kunne kontakte eiere av nettsteder eller foreta andre handlinger på dine vegne, må du utstede en fullmakt til DNB Assistanse. Dersom du ikke gir oss slik nødvendig fullmakt vil dette kunne påvirke vår evne til å hjelpe deg.

Det er en forutsetning at innholdet er i strid med gjeldende retningslinjer for de aktuelle nettstedene, og/eller at det er av en karakter som er i strid med gjeldende norsk lov.

Vi kan ikke garantere at innhold som ønskes fjernet ikke ligger lagret andre steder enn det som er oppgitt i din forespørsel, som for eksempel på eksterne servere og PC'er eller på andre nettsider.

I enkelte tilfeller vil det være vanskelig eller umulig å få fjernet innhold fra nettsteder, som for eksempel dersom eierne av nettstedene ikke responderer på krav om å fjerne informasjon fra sidene deres i i tilfeller der nettstedet ikke er omfattet av norsk lovgivning. Oppdraget vil i slike tilfeller regnes som avsluttet når DNB Assistanse har gjort alle rimelige forsøk på å få fjernet informasjonen.

Dersom DNB Assistanse ikke er i stand til å hjelpe deg skal du få beskjed om dette og vi vil gi deg råd om hvordan du skal følge opp saken videre.

Tjenesten omfatter ikke juridisk bistand.

Dersom du er under 18 år trenger vi en fullmakt fra foreldre/verge.