DNB Scandinavian Property Fund

Bjrvika sett fra Srenga
Invester i næringseiendom sammen med et av Norges ledende og mest kompetente miljø. Her finner du informasjon om fondet, kurser og rapporter.
Ikon bygg Ikon papir Ikon mennesker Ikon menneske
Om DNB Næringseiendom  » Om DNB Scandinavian Property Fund » Samfunnsansvar » Kontakt oss »
DNB Scandinavian Property Fund er etablert av DNB for å gi institusjonelle investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendomsportefølje sammen med DNB Livsforsikring. Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom AS som har AIFM (Alternative Investment Fund Manager) konsesjon.
 

Kapital

Fondets verdijusterte egenkapital  
pr. 2. kvartal 2020 var NOK 10 123,8 mill.

Sammensetning

Kontor 35 til 80 %
Handel inntil 40 %
Annet inntil 25 %

Avkastningsmål

Mål om 7 til 9 % totalavkastning, hvorav 3 til 5 % søkes utbetalt årlig.
 

Kursliste

» Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene