DNB Scandinavian Property Fund

Bjrvika sett fra Srenga
Invester i næringseiendom sammen med et av Norges ledende og mest kompetente miljø. Her finner du informasjon om fondet, kurser og rapporter.
Ikon bygg Ikon papir Ikon mennesker Ikon menneske
Om forvalter » Om DNB Scandinavian Property Fund » Samfunnsansvar » Kontakt oss »
DNB Scandinavian Property Fund er etablert av DNB for å gi institusjonelle investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendomsportefølje sammen med DNB Livsforsikring. Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom AS som har AIFM (Alternative Investment Fund Manager) konsesjon.
 

Kapital

Fondets verdijusterte egenkaptial
pr. 4 kvartal 2017 var NOK 8 208,2 mill.

Sammensetning

Kontor 35 til 80 %
Handel inntil 40 %
Annet inntil 25 %

Avkastningsmål

Mål om 7 til 9 % totalavkastning, hvorav 3 til 5 % søkes utbetalt årlig.
 

Kursliste

» Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene