DNB Scandinavian Property Fund

Bjrvika sett fra Srenga
Invester i næringseiendom sammen med et av Norges ledende og mest kompetente miljø. Her finner du informasjon om fondet, kurser og rapporter.
Ikon bygg Ikon papir Ikon mennesker Ikon menneske
Om DNB Næringseiendom  » Om DNB Scandinavian Property Fund » Samfunnsansvar » Kontakt oss »
DNB Scandinavian Property Fund er etablert av DNB for å gi institusjonelle investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendomsportefølje sammen med DNB Livsforsikring. Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom AS som har AIFM (Alternative Investment Fund Manager) konsesjon.

Det er etablert en ny web-portal for investorer i DNB Scandinavian Property Fund
Portalen leveres av det norske selskapet Aksjeservice AS, som også leverer tilsvarende løsninger for andre fondsaktører i Norge. I portalen vil investorer få tilgang til informasjon om investeringer i DNB Scandinavian Property Fund herunder for eksempel; markedsverdi, avkastning, kostpris, antall aksjer/andeler, utbytte samt kontaktinformasjon til fondsansvarlig.

Fra og med 3. kvartal 2020 vil all investrorrapportering distribueres via DNBpropertyfund.no. Innlogging til systemet skjer via en enkel, men sikker to-trinns pålogging. Åpnes i Chrome eller Edge. Logg inn her: dnbpropertyfund.no
 

Kapital

Fondets verdijusterte egenkapital  
pr. 3. kvartal 2020 var NOK 10 212,7 mill.

Sammensetning

Kontor 35 til 80 %
Handel inntil 40 %
Annet inntil 25 %

Avkastningsmål

Mål om 5 til 7 prosent totalavkastning, hvorav 3 til 5 prosent søkes utbetalt årlig.
 

Kursliste

» Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene