Kvinne sitter foran PC med mobiltelefon i hnden
ID-tyveri er urettmessig bruk av annen persons navn eller identitet. Typiske tilfeller er at andre bestiller varer, inngår avtaler eller benytter ditt navn i vinnings hensikt.

Gode råd

  • Vær tilbakeholden med utlevering av personlig informasjon
  • Aldri gi andre tilgang til din BankID/kodebrikke
  • Kontakt banken ved mistanke om at sikkerhetsinstrument til din nettbank, BankID eller kort med legitimasjon er på avveie
  • Sikre postkassen din med lås
  • Makuler papirer med passord eller personlige opplysninger
  • Bestill frivillig kredittsperre dersom du har mistanke om at din identitet blir misbrukt

Vær spesielt oppmerksom

Postgang

• Du venter identitetspapirer, passord eller andre sikkerhetsinstrumenter i posten og de ser ut til å bli forsinket
• Sikkerhetsinstrumenter som kodebrikke, passord, mobiltelefon eller legitimasjonspapirer kommer på avveie
• Du mottar gjenpartsdokumentasjon på at en ukjent kredittvurdering er foretatt

BankID/kodebrikke

• Du mottar uvanlige telefoner eller meldinger der forbindelser ønsker bekreftelse på din identitet
• Sikkerhetsinstrumenter som kodebrikke, passord, mobiltelefon eller legitimasjonspapirer kommer på avveie
• Det gis varsler fra bank, teleoperatør eller andre om endringer i tekniske eller sikkerhetsmessige forhold som nye passord, kodebrikker eller lignende

Nyttige lenker

» Hvordan bekjempe ID-tyveri
» Er BankID sikkert?