Kvinne sitter foran PC med mobiltelefon i hnden
ID-tyveri er urettmessig bruk av annen persons navn eller identitet. Typiske tilfeller er at andre bestiller varer, inngår avtaler eller benytter ditt navn i vinnings hensikt.

Gode råd

 • Vær tilbakeholden med utlevering av personlig informasjon
 • Aldri gi andre tilgang til din BankID/kodebrikke
 • Kontakt banken ved mistanke om at sikkerhetsinstrument til din nettbank, BankID eller kort med legitimasjon er på avveie
 • Sikre postkassen din med lås
 • Makuler papirer med passord eller personlige opplysninger
 • Bestill frivillig kredittsperre dersom du har mistanke om at din identitet blir misbrukt

Vær spesielt oppmerksom på dette

Postgang

 • Du venter identitetspapirer, passord eller andre sikkerhetsinstrumenter i posten og de ser ut til å bli forsinket
 • Sikkerhetsinstrumenter som kodebrikke, passord, mobiltelefon eller legitimasjonspapirer kommer på avveie 
 • Du mottar gjenpartsdokumentasjon på at en ukjent kredittvurdering er foretatt

BankID/kodebrikke

 • Du mottar uvanlige telefoner eller meldinger der forbindelser ønsker bekreftelse på din identitet
 • Sikkerhetsinstrumenter som kodebrikke, passord, mobiltelefon eller legitimasjonspapirer kommer på avveie 
 • Du får varsler fra bank, teleoperatør eller andre om endringer i tekniske eller sikkerhetsmessige forhold som nye passord, kodebrikker eller lignende

Nyttige lenker

» Hvordan bekjempe ID-tyveri
» Er BankID sikkert?