ID-tyveri er urettmessig bruk av annen persons navn eller identitet. Typiske tilfeller er at andre bestiller varer, inngår avtaler eller benytter ditt navn i vinnings hensikt. ID-tyveri kan foregå både i elektroniske kanaler og i den fysiske verden.

ID-tyveriDet kan være enkelt for uvedkommende å innhente personopplysninger som navn, telefonnummer, interesser, familieforhold, adresser og liknende. I tillegg er det mange som oppgir mye personlig informasjon i forbindelse med hobbyer eller andre interesser.

Mistenker du at noen har misbrukt din identitet? Ring oss på 915 04800 og send deretter inn reklamasjonsskjema så vil vi hjelpe deg

Gode råd

 • Vær tilbakeholden med utlevering av personlig informasjon.
 • Hold kontroll på dine passord og sikkerhetsinstrumenter mot tjenester som bank, BankID eller andre ID-løsninger
 • Kontakt banken ved mistanke om at sikkerhetsinstrument til din nettbank, BankID eller kort med legitimasjon er på avveie
 • Sikre postkassen din med lås
 • Makuler papirer med passord eller personlige opplysninger
 • Bestill frivillig kredittsperre dersom du har mistanke om at din identitet blir misbrukt. Det kan du bestille her

Du bør være spesielt oppmerksom dersom

 • Du venter identitetspapirer, passord eller andre sikkerhetsinstrumenter i posten og de ser ut til å bli forsinket
 • Det gis varsler fra bank, teleoperatør eller andre om endringer i tekniske eller sikkerhetsmessige forhold som nye passord, kodebrikker eller lignende
 • Du mottar gjenpartsdokumentasjon på at kredittvurdering er foretatt, og du ikke vet hvorfor
 • Du mottar uvanlig telefoner eller meldinger der forbindelser ønsker bekreftelse eller sannsynliggjørelse av din identitet
 • Sikkerhetsinstrumenter som kodebrikke, passord, mobiltelefon eller legitimasjonspapirer kommer på avveie
 • Du bytter bostedsadresse permanent eller midlertidig. Post som kan utnyttes for ID-tyveri kan fremdeles komme til gammel adresse
 • Du har mistanke om uryddighet ved samlivsbrudd

Nyttige lenker

Hvordan bekjempe ID-tyveri

Trygg bruk av BankID

Bestill frivillig kredittsperre