Kursliste DNB Scandinavian Property Fund

Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene som forvaltes av DNB Scandinavian Property Fund. (Etter utbetalt utbytte)
Investorrapporter finner du her.

Verdijustert egenkapital (VEK)

Gjelder pr aksje pr 31.12.2020:

 

Verdijustert Egenkapital (VEK) i norske kroner
Selskap VEK per aksje (urevidert)
  31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.03.20 30.06.20 30.09.20 31.12.20
DNB Scandinavian PropFund 4 KS 113,31 120,87 125,18 125,59 127,24  122,39 123,43 128,79
DNB Scandinavian PropFund 5 KS 105,81 107,54 111,38 111,75 113,25 108,81 109,76 114,37
DNB Scandinavian Property Fund HM AS 101,70 107,11 113,11 116,48 117,89 116,02 116,90 123,73
DNB Scandinavian Property Fund IS* 102,66 107,61 111,16 111,53 112,99 108,08 109,00 113,74
DNB Scandinavian PropFund AS       97,02 99,01 89,68 90,78 106,62
                 
* DNB Scandinavian PropFund HM AS, utad for DNB Scandinavian PropFund IS