DNB Scandinavian Property Fund

Barcode
Invester i næringseiendom sammen med et av Norges ledende og mest kompetente miljø. Her finner du informasjon om fondet, kurser og rapporter.
 
Illustrasjon - DNB Nringseiendom
Illustrasjon - DNB Nringseiendom
illustrasjon - Samfunnsansvar
Illustrasjon - kontakt oss
Om DNB Næringseiendom  » Om DNB Scandinavian Property Fund » Samfunnsansvar » Kontakt oss »
 
 
DNB Scandinavian Property Fund er etablert av DNB for å gi institusjonelle investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendomsportefølje sammen med DNB Livsforsikring. Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom AS som har AIFM (Alternative Investment Fund Manager) konsesjon.

Det er etablert en ny web-portal for investorer i DNB Scandinavian Property Fund

Innlogging til systemet skjer via en enkel, men sikker to-trinns pålogging. Åpnes i Chrome eller Edge. 


    Logg inn på DNB Property Fund  

 

Kapital

Fondets verdijusterte egenkapital  
pr. 4. kvartal 2020 var NOK 10 634 mill.

Sammensetning

  • Kontor 35 til 80 %
  • Handel inntil 40 %
  • Annet inntil 25 %

Avkastningsmål

Mål om 5 til 7 prosent totalavkastning, hvorav 3 til 5 prosent søkes utbetalt årlig.

Avkastning

  • Avkastning 2020: 6,6% 
  • Avkastning siste 3 år: 5,7% 
  • Avkastning siste 5 år: 6,3%
 

Kursliste

» Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene