DNB Scandinavian Property Fund

Barcode
DNB Scandinavian Property Fund (DNB SPF) ble etablert av DNB for å gi institusjonelle investorer muligheten til å investere i en veldiversifisert og ubelånt eiendomsportefølje sammen med DNB Liv. Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom som har en AIFM-lisens.
 
Illustrasjon - DNB Nringseiendom
Illustrasjon - Brekraft DNB Nringseiendom
illustrasjon - Brekraft DNB SPF
Illustrasjon - kontakt oss
Om DNB Næringseiendom  » Bærekraft i DNB Næringseiendom » Bærekraft i DNB Scandinavian Property Fund » Kontakt oss »
 
 
DNB SPF ble lansert i 2007. Fondet eier i dag kommersielle eiendommer i Norge og Sverige for cirka 10,77 milliarder kroner. Fondets mål er å bygge en bred og diversifisert eiendomsportefølje på 12,5 milliarder kroner. DNB livsforsikring saminvesterer i fondet og vil eie minimum 10 prosent eierandel i fondsselskapet. I følge INREVs klassifisering er fondet klassifisert som et Core eiendomsfond, dvs. et fond med moderat risiko og begrenset omfang av prosjektutvikling.

Fondet markedsføres både i Norge og internasjonalt, og fondet dekkes derfor av EUs nye regelverk med hensyn til minimumskrav til informasjon og rapportering knyttet til bærekraft (ESG-faktorer). Forskriften inneholder en klassifisering av fond med henvisning til artikkel 6, 8 eller 9. Basert på DNB Næringseiendoms nåværende strategier og retningslinjer samt etablert praksis i forvaltningen av DNB Scandinavian Property Fund med hensyn til miljø, er fondet klassifisert i samsvar med artikkel 8 som et såkalt lysegrønt fond. Forvaltningen av fondet inkluderer en rekke ESG-faktorer, inkludert EUs bærekraftsmål 5 og 8. For klima- og miljøfaktorer er det spesielt fokus på EUs bærekraftsmål 7, 11 og 12.

Fra 2013 har fondet deltatt i Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), som er en indeks som måler og sammenligner deltakerne i forhold til et bredt spekter av ESG-kriterier. Fondet har oppnådd gode resultater og en klassifisering som en såkalt "Green star" hvert år. For 2020 oppnådde fondet en samlet poengsum på 81 av 100.

En ny webportal er etablert for investorer i DNB Scandinavian Property Fund

Innlogging til systemet skjer via en enkel, men sikker to-trinns pålogging. Åpnes i Chrome eller Edge. 


    Logg inn på DNB Property Fund  

 

Kapital

Fondets verdijusterte egenkapital  
pr. 1. kvartal 2021 var NOK 10 772 mill.

Sammensetning

  • Kontor 35 til 80 %
  • Handel inntil 40 %
  • Annet inntil 25 %

Avkastningsmål

Mål om 5 til 7 prosent totalavkastning, hvorav 3 til 5 prosent søkes utbetalt årlig.

Avkastning

  • Avkastning pr 1. kvartal 2021: 1,3 % 
  • Avkastning siste 3 år: 5,7% 
  • Avkastning siste 5 år: 6,3%
 

Kursliste

» Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene