Fagartikkel

Nye rammebetingelser for betalingsformidling i 2018. Hva betyr det for din bedrift?

PSD2

Fra 13. januar 2018 innføres det som kalles PSD2 (Revised Payment Services Directive). Dette er et EU-direktiv som skal regulere betalingsformidlingen i EU og EØS.

PSD2 er en videreføring av PSD1 som ble implementert i 2009. Formålet med direktivene er å fremme et innovativt, effektivt, velfungerende og felles europeisk marked for betalingstjenester både for bedrifter og privatpersoner.

- Innføringen av PSD2 vil føre til flere nye tilbud innen betalings- og kontorelaterte tjenester og dermed komme kundene til gode. De vil oppleve vesentlig innovasjon, verdiøkning og effektivisering innen betalingsformidling i Europa, sier Anders Grevstad, leder av Transaction Banking på storkundeområdet i DNB.  

Hva er PSD2
Gjennom PSD1 ble det mulig for ikke-banker å tilby betalingsformidling. PSD2 gjør bankinfrastrukturen enda mer tilgjengelig for tredjepart som ønsker å drive med betalingsrelaterte tjenester. Banker må, dersom kunden ønsker det og samtykker, gi kontoinformasjon med transaksjonshistorikk til autoriserte tredjeparter. Disse aktørene kan både være konkurrerende banker og andre foretak. De vil i tillegg kunne initiere betaling på vegne av kunde direkte fra kundens konto.

Nye roller i betalingsverdikjeden
Med PSD2 blir det innført to nye roller i betalingsverdikjeden:

1. “Payment Initiation Service Provider” (PISP)
En virksomhet som er godkjent som PISP kan initiere betaling fra en banks konto etter avtale med kontohaver uten forutgående avtale mellom PISPen og kontoførende bank.

2. “Account Information Service Provider” (AISP)
En virksomhet som er godkjent som AISP kan samle sammen informasjon om betalingskontoer i flere banker uten forutgående avtale mellom AISPen og kontoførende bank. Formålet med dette kan være presentasjon eller avanserte analyser der disse dataene kun er en av mange faktorer som inngår i analysen.

API’er
For å tilrettelegge for informasjonsutveksling må bankene utvikle standardiserte grensesnitt (Application Programming Interface, API) som alle godkjente aktører enkelt skal kunne koble seg til for å utveksle informasjon.

- Banker så vel som nye aktører konkurrerer om å utvikle nye og innovative betalingstjenester som både er raskere, mer brukervennlige og mer kostnadseffektive for kundene, sier Grevstad.

Positivt for bedriftskundene
PSD2 vil skape nye muligheter for bedrifter innenfor EØS-området:

PSD2 vil føre til konkurranse og innovasjon knyttet til betalingstjenester. Det vil bli utviklet nye og mer effektive betalingsløsninger. Samtidig vil transaksjons- og kontoinformasjon bli gjort tilgjengelig på en raskere og mer tilgjengelig måte. Dette vil bedre bedrifters likviditetsstyring og risikohåndtering.

For de største bedriftskundene kan PSD2 bidra til å fjerne friksjonen mellom bankene og kundenes systemer. Banktjenester kan integreres enda tettere opp mot kundenes egne systemer slik at de får en enda bedre oversikt over sin totale finansielle posisjon på tvers av alle bankforbindelser. For de mindre selskapene som ikke har store virksomhetssystemer vil det utvikles kostnadseffektive tjenester og løsninger som sammenstiller og automatiserer regnskaps- og bankinformasjon. Disse vil da effektivt kunne håndtere og ha kontroll over ulike bankforbindelser i hele Europa på en måte som ikke tidligere var mulig for disse på grunn av for høye kostnader.

Enklere og mer standardisert datautveksling mellom bank og bedrift vil kunne føre til betydelige effektivitetsgevinster både for bedrifter og banker. Avstemming og sammenstilling av bank og regnskapsdata vil kunne automatiseres ytterligere, selskaper vil få tilgang på rikere informasjon i sanntid, og det vil bli enklere å sammenstille viktig styringsinformasjon for beslutningstagere.

- Vi vil, som en dominerende aktør i dette markedet, delta aktivt i disse endringene for å kunne legge til rette nye og bedre løsninger frem mot 2018. Vi ønsker å bygge videre på den nye infrastrukturen slik at våre bedriftskunder tilbys de beste og mest verdiøkende tjenestene i markedet. DNB har bred ekspertise innen betalingsformidling og vi diskuterer gjerne problemstillinger knyttet til PSD2 med våre kunder, avslutter Grevstad.

» Les mer om utlandsbetalinger og konsekvenser av PSD2