Partnerbanker

  • Dame og mann som lerPartnerbankDet du trenger - når du trenger det

Oppgjør i norske kroner

Norges Bank stenger kl. 16.35, mens NICS stenger kl. 16.00 for ordinære transaksjoner.
NICS 5 nettoavregninger kjøres kl. 05.30 - 09.30 - 11.30 - 13.30 og 15.30. Oppdatering av oppgjørskonto finner sted straks konteringsdata er mottatt fra NICS. Regulering av oppgjørskonto i DNB må være ferdig registrert kl 15.55, som er siste frist i Propay.

Har du spørsmål, kontakt oss på 24 16 91 34 eller send e-post. Vi er tilgjengelig hver bankdag fra kl.07:00 - 16:35.
Renter for innskudd fra 19.oktober 2020

1 uke 1 måned 2 måneder 3 måneder 6  måneder 9 måneder 1 år
-0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,00 0,05 0,15
Merk!Negative renter har negativt fortegn.
*For oppdaterte priser og avtale om plassering, kontakt oss på telefon 24 16 91 60.

Internasjonale betalinger

Husk IBAN og partnerbankens egen BIC på faktura som sendes til utlandet. Utenfor Europa bør det også oppgis at betalingen skal sendes via DNB (DNBANOKK). Hvis betaler spør om mer informasjon, kan SSI-informasjon oppgis. Det er i disse tilfellene nok å oppgi BICen til DNBs kontobank for aktuell valuta. Kontonummeret oppgis bare når det bes spesielt om det.

Ved spørsmål om Propay og reklamasjoner, kontakt oss på 22 48 36 00 eller e-post.

Kontroll og Anti Money Laundering (AML)

De senere årene har det blitt mer og mer fokus på rutiner rundt Anti-Money Laundering (AML), terrorfinansiering og sanksjoner.

» Les mer om AML og sanksjoner
En strengere kontroll av internasjonale betalinger har en del konsekvenser.

» Hva betyr det for omkostninger og oppgjør?

Ord og uttrykk

AML = Anti-Money Laundering
IBAN = International Bank Account Number
NBO = Norges Banks oppgjørssystem
NOWA = Norwegian Overnight Weighted Average rate
NICS = Norwegian Interbank Clearing System
SSI = Standard Settlement Instructions
SEPA = Single Euro Payments Area
SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
CAP = Grense for total debetposisjon i NICS masseavregning per oppgjørsdøgn

Pålegg fra Lotteri og stiftelsestilsynet

Lotteritilsynet har de senere årene hatt fokus på å hindre at utenlandske spillselskaper tilbyr spill til norske personer bosatt i Norge. I forskriften "forbud om å tilby pengespill", er det i § 4 inntatt mulighet for Lotteritilsynet å pålegge banker å stoppe betalinger, til og fra entydig bestemte kontonummer.

Gjennom undersøkelser og innsyn i Valutaregisteret, har Lotteritilsynet ved enkelte anledninger fått informasjon om hvilke konto som benyttes til utbetalinger av spill gevinster i Norge. Bankene har nå fått vedtak fra Lotteritilsynet om å stenge flere entydig kontoer. 

DNB har lagt disse kontoene inn på lister som leses med formål å stoppe slike betalinger. Det er grunn til å anta at det kommer flere slike pålegg i tiden framover. Så snart vedtak kommer om å stoppe slike transaksjoner, vil DNB sette inn tiltak for å hindre at betalinger sendes fram til mottaker.

Det er viktig å poengtere at det er kun konto som Lotteritilsynet har bedt bankene om å stoppe, som legges inn på listene i DNB. Det kan derfor fortsatt komme transaksjoner fra spillselskaper som ikke står på Lotteritilsynets liste.

Det har nå kommet et nytt vedtak fra Lotteritilsynet om stanse av transaksjoner fra konto som utbetaler spillgevinster til norske kontoeiere (Lotteritilsynets ref.18/00088-1/334). DNB har satt stopp for slike betalinger fra og med 17.01.2018. Bankene kan da bekrefte ovenfor Lotteritilsynet at betalinger vil bli stoppet i henhold til pålegg.
 
Dersom bankene har spørsmål knyttet til vedtaket og DNB sin håndtering av vedtaket - ta gjerne kontakt med Kåre Sandvik på mail eller telefon 917 21 565.
 

Seminarer og kurs

Informasjonsmøte for Likviditetsansvarlige i Partnerbankene

Realtidsbetaling i Norge – Straks 2.0 – løsningen er klar

Dato: Mandag 4. mai 
Tid: 09:00 til 11:30
Sted: Informasjonsmøte vil bli streamet fra DNB sine lokaler i Bjørvika gitt dagens situasjon rundt viruset.

Brukertilgang DNB Connect

Autorisasjon av brukere i DNB Connect (pdf)
Innhenting av signatur (pdf)
 
Avtalen sendes til:
DNB Bank ASA
Drift Konto, NKK
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo
For sletting av eksisterende bruker, sender du e-post med navn på bruker og brukerident (TB/NB/CB nummer) til Drift Konto.

Ved bestilling av brukerautorisasjoner til ProPay skal følgende e-mail adresse benyttes dnbprod@service-now.com  NB! Det er viktig at det står ProPay i emnefeltet, da det sikrer at bestillingen kommer til riktig sted uten forsinkelser.

Kontakt oss

For spørsmål knyttet til utenlandsk betalingsformidling og PROPAY:
Ring oss på telefon 22 48 36 00 eller send en e-post til partnerbank@dnb.no

For spørsmål knytte til nettbank, OCR og produkter for Treasury Management:
Ring oss på telefon 915 04800 eller start en chat fra innlogget nettbank.

Kontaktpersoner:
» Oversikt kontaktpersoner i DNB