Partnerbanker

  • pc på pultenVelkommenPortalen for Partnerbanker
oppgjr i norske kroner Norges Bank stenger kl. 16.35, mens NICS stenger kl. 16.00 for ordinære transaksjoner.
NICS 5 nettoavregninger kjøres kl. 05.30 - 09.30 - 11.30 - 13.30 og 15.30. Oppdatering av oppgjørskonto finner sted straks konteringsdata er mottatt fra NICS. Regulering av oppgjørskonto i DNB må være foretatt senest kl 15.45.

Har du spørsmål, kontakt oss på 24 16 91 34 eller send e-post. Vi er tilgjengelig hver bankdag fra kl.07:00 - 16:35.

Renter for innskudd fra bank per 16.Oktober 2017

1 uke 1 måned 2 måneder 3 måneder 6  måneder 9 måneder 1 år
0,43 0,45 0,48 0,50 0,60 0,65 0,70
*For oppdaterte priser og avtale om plassering, kontakt oss på telefon 24 16 91 60
internasjonale betalinger
Husk IBAN og partnerbankens egen BIC på faktura som sendes til utlandet. Utenfor Europa bør det også oppgis at betalingen skal sendes via DNB (DNBANOKK). Hvis betaler spør om mer informasjon, kan SSI-informasjon oppgis. Det er i disse tilfellene nok å oppgi BICen til DNBs kontobank for aktuell valuta. Kontonummeret oppgis bare når det bes spesielt om det.

Ved spørsmål om Propay og reklamasjoner, kontakt oss på 22 48 36 00 eller e-post.

Landinformasjon for betalinger til utlandet

Vi har samlet informasjon om å sende betalinger til de enkelte land. Dette er en unik oversikt og et hjelpemiddel for rådgivning mot kunder.

» Se oversikten for ulike land

Veiledning ProPay

» Fremsending av betalinger og bankfeltene i ProPay
» Gjenfinning av betalinger i ProPay
» Reklamasjonsbehandling – følge en reklamasjonssak i ProPay/ProClai
 
kontroll og aml
En strengere kontroll av internasjonale betalinger har en del konsekvenser.

» Hva betyr det for omkostninger og oppgjør?

E-læringskurs KNOW:RISK

bankid mobil
 

Står for...

AML = Anti-Money Laundering
IBAN = International Bank Account Number
NBO = Norges Banks oppgjørssystem
NOWA = Norwegian Overnight Weighted Average rate
NICS = Norwegian Interbank Clearing System
SSI = Standard Settlement Instructions
SEPA = Single Euro Payments Area
SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
CAP = Grense for total debetposisjon i NICS masseavregning per oppgjørsdøgn

AML - endringer

De senere årene har det blitt mer og mer fokus på rutiner rundt Anti-Money Laundering (AML), terrorfinansiering og sanksjoner.

» Les mer om AML og sanksjoner
 
service

Brukertilganger i DNB Connect

Autorisasjon av brukere i DNB Connect (pdf)
Innhenting av signatur (pdf)
 
Avtalen sendes til:
DNB Bank ASA
Drift Konto, NKK
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

For sletting av eksisterende bruker, sender dere e-post med navn på bruker og brukerident (TB/NB/CB nummer) til Drift Konto.

 

Kontaktpersoner

» Oversikt kontaktpersoner i DNB

Presentasjoner Brukerseminar 2017

» Brukerforum 2017- Ommund Bjelland (.pdf)
» Nytt fra næringen, BITS (.pdf)