Partnerbanker

  • pc på pultenVelkommenPortalen for Partnerbanker
 
oppgjr i norske kroner Norges Bank stenger kl. 16.35, mens NICS stenger kl. 16.00 for ordinære transaksjoner.
NICS 5 nettoavregninger kjøres kl. 05.30 - 09.30 - 11.30 - 13.30 og 15.30. Oppdatering av oppgjørskonto finner sted straks konteringsdata er mottatt fra NICS. Regulering av oppgjørskonto i DNB må være ferdig registrert kl 15.55, som er siste frist i Propay.

Har du spørsmål, kontakt oss på 24 16 91 34 eller send e-post. Vi er tilgjengelig hver bankdag fra kl.07:00 - 16:35.
internasjonale betalinger
Husk IBAN og partnerbankens egen BIC på faktura som sendes til utlandet. Utenfor Europa bør det også oppgis at betalingen skal sendes via DNB (DNBANOKK). Hvis betaler spør om mer informasjon, kan SSI-informasjon oppgis. Det er i disse tilfellene nok å oppgi BICen til DNBs kontobank for aktuell valuta. Kontonummeret oppgis bare når det bes spesielt om det.

Ved spørsmål om Propay og reklamasjoner, kontakt oss på 22 48 36 00 eller e-post.

Renter for innskudd fra 20.januar 2020

1 uke 1 måned 2 måneder 3 måneder 6  måneder 9 måneder 1 år
1,45 1,50 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60
*For oppdaterte priser og avtale om plassering, kontakt oss på telefon 24 16 91 60

Landinformasjon for betalinger til utlandet

Vi har samlet informasjon om å sende betalinger til de enkelte land. Dette er en unik oversikt og et hjelpemiddel for rådgivning mot kunder.

» Se oversikten for ulike land

Veiledning ProPay

» Fremsending av betalinger og bankfeltene i ProPay
» Gjenfinning av betalinger i ProPay
» Reklamasjonsbehandling – følge en reklamasjonssak i ProPay/ProClai

Agiodeling

» Brukerveiledning
 
kontroll og aml
En strengere kontroll av internasjonale betalinger har en del konsekvenser.

» Hva betyr det for omkostninger og oppgjør?

Pålegg fra Lotteri og stiftelsestilsynet

poker og gambling
Lotteritilsynet har de senere årene hatt fokus på å hindre at utenlandske spillselskaper tilbyr spill til norske personer bosatt i Norge. I forskriften "forbud om å tilby pengespill", er det i § 4 inntatt mulighet for Lotteritilsynet å pålegge banker å stoppe betalinger, til og fra entydig bestemte kontonummer.

Gjennom undersøkelser og innsyn i Valutaregisteret, har Lotteritilsynet ved enkelte anledninger fått informasjon om hvilke konto som benyttes til utbetalinger av spill gevinster i Norge. Bankene har nå fått vedtak fra Lotteritilsynet om å stenge flere entydig kontoer.

DNB har lagt disse kontoene inn på lister som leses med formål å stoppe slike betalinger. Det er grunn til å anta at det kommer flere slike pålegg i tiden framover. Så snart vedtak kommer om å stoppe slike transaksjoner, vil DNB sette inn tiltak for å hindre at betalinger sendes fram til mottaker.

Det er viktig å poengtere at det er kun konto som Lotteritilsynet har bedt bankene om å stoppe, som legges inn på listene i DNB. Det kan derfor fortsatt komme transaksjoner fra spillselskaper som ikke står på Lotteritilsynets liste.

Det har nå kommet et nytt vedtak fra Lotteritilsynet om stanse av transaksjoner fra konto som utbetaler spillgevinster til norske kontoeiere (Lotteritilsynets ref.18/00088-1/334). DNB har satt stopp for slike betalinger fra og med 17.01.2018. Bankene kan da bekrefte ovenfor Lotteritilsynet at betalinger vil bli stoppet i henhold til pålegg.
 
Dersom bankene har spørsmål knyttet til vedtaket og DNB sin håndtering av vedtaket - ta gjerne kontakt med Kåre Sandvik på mail eller telefon 917 21 565.
 

Står for...

AML = Anti-Money Laundering
IBAN = International Bank Account Number
NBO = Norges Banks oppgjørssystem
NOWA = Norwegian Overnight Weighted Average rate
NICS = Norwegian Interbank Clearing System
SSI = Standard Settlement Instructions
SEPA = Single Euro Payments Area
SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
CAP = Grense for total debetposisjon i NICS masseavregning per oppgjørsdøgn

AML - endringer

De senere årene har det blitt mer og mer fokus på rutiner rundt Anti-Money Laundering (AML), terrorfinansiering og sanksjoner.

» Les mer om AML og sanksjoner
 
service

Brukertilganger i DNB Connect

Autorisasjon av brukere i DNB Connect (pdf)
Innhenting av signatur (pdf)
 
Avtalen sendes til:
DNB Bank ASA
Drift Konto, NKK
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo

For sletting av eksisterende bruker, sender dere e-post med navn på bruker og brukerident (TB/NB/CB nummer) til Drift Konto.

Ved bestilling av brukerautorisasjoner til ProPay skal følgende e-mail adresse benyttes dnbprod@service-now.com  NB! Det er viktig at det står ProPay i emnefeltet, da det sikrer at bestillingen kommer til riktig sted uten forsinkelser.

 

Kontaktpersoner

» Oversikt kontaktpersoner i DNB

Presentasjoner Brukerseminar 2017

» Brukerforum 2017- Ommund Bjelland (.pdf)
» Nytt fra næringen, BITS (.pdf)