Annen finansiering

mte
 

Typer finansiering

 
Salgsfinansiering
Tilby finansiering sammen med dine produkter. Salgsfinansiering
Eksportfinansiering
DNB skreddersyr løsninger som dekker  dine og kjøpers behov. Eksportfinansiering
Trade Finance
Vår Trade Finance avdeling har god kjennskap til lokale markeder globalt, og finner gode og enkle løsninger på aktuelle problemstillinger. Trade Finance