Vi i DNB Låneforvaltning kan forvalte dine utlån.
I dag forvalter vi lån på vegne av kommuner, bedrifter, pensjonskasser, organisasjoner, legater og fond.

Forvaltningstjenesten omfatter:

  • Produksjon av lånedokumenter
  • Etablering av sikkerheter
  • Utbetaling av lån
  • Innkreving av renter og avdrag
  • Betjening av lån med AvtaleGiro
  • Oppfølging av mislighold
  • Rentereguleringer og andre lånevilkårsendringer
  • Skatterapportering/ årsoppgaver
  • Regnskapsrapportering

Tilpasser løsninger

Vi legger stor vekt på utvikling og tilpassing av tjenesten til den enkelte kundes behov og betjening. Du får også innsyn i egen portefølje med Web-basert løsning i DNB Connect.

 

For nærmere informasjon om tjenesten, send gjerne en e-post til: laneforvaltning@dnb.no, eller ta kontakt med din kundekontakt i DNB.

Se også: Lån
Kontakt oss
915 04800