• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Bli bedriftskunde
  • Avtal møte

Statlig lånegarantiordning

Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter ble etablert 27. mars 2020 for å bistå bedrifter med likviditetsutfordringer ifm. koronautbruddet.

Regjeringen besluttet 14. desember 2021 å gjeninnføre den statlige lånegarantiordningen. Ordningen er åpen for nye lån frem til 30. juni 2022, med mindre utviklingen skulle tilsi at det bør lukkes tidligere. Du kan lese mer om ordningen på regjeringen sine sider.

Er du bedriftskunde i DNB kan nå søke om lån under ordningen.

DNB har vært en viktig bidragsyter under ordningen. Vi har hjulpet over 2600 kunder med totale utlån på over 3,6 milliarder kroner siden april 2020. Ordningen ble avsluttet 31. oktober 2021, men regjeringen besluttet 14. desember samme år at ordningen skulle gjeninnføres.

Spørsmål og svar om lånegarantiordningen

Tiltak for gründer- og oppstartsbedrifter

For å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter over hele landet, har regjeringen etablert støtte via tiltakene under. Tiltakene skal stimulere til videre aktivitet samt hindre permitteringer.

Tilskudd til unge vekstbedrifter

2,5 milliarder kroner

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner.

Rentestøttefond

300 millioner kroner

Formålet er å gi kriserammede bedrifter betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger, for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer

50 millioner kroner

Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Næringsrettet forskning

250 millioner kroner

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter og -aktiviteter ikke avsluttes.

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer

1 milliard kroner

Regjeringen øker investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Statens obligasjonsfond

Regjeringen gjenopplivet Statens obligasjonsfond som en del av hjelpetiltakene under Covid-19 i april 2020. Fondet fikk tildelt en ramme på 50 milliarder kroner og forvaltes av Folketrygdfondet.

Dette kan bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, og det retter seg mot de største bedriftene som ikke vil kunne få lån under garantiordningen.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB