• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Bli bedriftskunde
  • Avtal møte

Lånegaranti­ordningen for strømstøtte

Regjeringens pakke for strømstøtte skal hjelpe bedrifter som opplever likviditetsmangel som følge av økte strømutgifter. Pakken består i hovedsak av tre tiltak; lånegarantiordning, energitilskudd og forbedring av fastprisavtaler.

Lånegarantiordningen

Vannkraft

Formålet med lånet skal være å finansiere låntakers driftsutgifter eller investeringer, men ikke innfrielse eller nedregulering av gjeld.

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som er lønnsomme under normale forhold, men har likviditetsmangel som følge av uforutsette økte strømpriser.

Lånet skal, så langt som mulig, få samme betingelser som et tilsvarende lån som bedriften ville hatt i en normal markedssituasjon.

Du må være kunde i DNB for å kunne søke. Er du ikke kunde enda? Bli kunde her

Mer informasjon om lånegarantiordningen

Energitilskudd

Regjeringen etablerer også en ny søknadsbasert og rammestyrt tilskuddsordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om energitilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler. Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

Les mer om energitilskuddsordningen her

Forbedring av fastprisavtaler

Finansdepartementet har i høst hatt på høring et forslag om et nytt kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm. I forslaget er det lagt til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år. Dette grepet vil legge bedre til rette for at flere husholdninger og bedrifter vil få tilgang til gode fastprisavtaler og mer forutsigbare strømregninger.

Regjeringen vil fremme forslaget om et nytt kontraktsunntak knyttet til slike fastprisavtaler til Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 med innføring fra 1. januar 2023.

DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB