Kompanjongforsikring

bilde av to kollegaer

Kompanjongforsikringen er en finansiell sikring av kompanjongavtalen. Den sikrer også deg eller dine etterlatte din rettmessige del av verdiene i selskapet dersom noe skulle skje med deg.

Tenk deg følgende:

En av partene dør og konsekvenser er ikke regulert i kompanjongavtalen
  • Arvingene overtar i kraft av sin arverett
  • Overtakelsen gir ikke bare eierrett, men arvingene blir også medansvarlig for den daglige driften. Har disse kompetanse til å overta avdødes oppgaver?
  • Er arvingene umyndige vil Fylkesmannen tre inn på vegne av arvingene
En av partene blir varig arbeidsufør
  • Den arbeidsuføre kan ikke lenger delta aktivt i driften og verdiskapningen
  • Den arbeidsuføre vil kunne få andre prioriteringer enn de som deltar aktivt i driften

Om Kompanjongforsikring:

Kompanjongforsikringen er en finansiell sikring av kompanjongavtalen, slik at avdødes arvinger eller kompanjongen kan løses ut dersom en av kompanjongene dør eller blir varig arbeidsufør.

Forsikringen krysstegnes, det vil si at man i praksis forsikrer hverandre.

Det kan tilknyttes inntil 7 kompanjonger (forsikrede) på en avtale.

De forsikrede kan ha forskjellige forsikringsdekninger og det er ingen øvre grense på forsikringssummer.