• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Bli bedriftskunde

Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikring er viktig for deg som har ansatte i bedriften med lønn over 6 G.

  • Dekker lønnsutbetalinger til ansatte som er sykemeldt

  • Sikrer ansatte samme inntekt ved langvarig sykdom

  • Fleksibel forsikring som tilpasses din bedrift

Jeg ønsker tilbud
Jeg ønsker tilbud

Hva dekker sykelønnsforsikringen?

Folketrygden dekker kun lønn opp til 6 G. Med en sykelønnsforsikring får bedriften erstattet lønnsutbetalinger utover 6 G i sykemeldingsperioden etter en avtalt karenstid og erstatningstid.

Størrelsen på erstatningen avhenger av dagpengesatsen til den ansatte på sykemeldingstidspunktet og uføregraden sykdommen eller skaden gir.

Slik fungerer utbetalingen

Erstatningen gis som en dagsats per sykedag. Vanligvis avtales en erstatningstid på 360 dager. Hvis karenstid er avtalt til 16 dager starter utbetalingene etter de 16 første fraværsdagene.

Se vilkår

Sykelønnsforsikring (PDF)

Ofte stilte spørsmål om sykelønnsforsikring

Har dere vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?

Det enkleste er å melde hendelsen gjennom vår digitale løsning i nettbanken.

  • Meld hendelse her

Våre personalforsikringer

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB UngDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB